Panická porucha

Panická porucha sa zaraďuje medzi úzkostné stavy.

Panická porucha vzniká náhle a nečakane. Prejavuje sa záchvatmi panickej úzkosti, ktoré sú sprevádzané intenzívnymi vegetatívnymi príznakmi. Panická porucha je charakterizovaná náhlymi epizódami silného a dramatického strachu až hrôzy. Tieto záchvaty prichádzajú väčšinou úplne nečakane. Bez zjavnej príčiny, alebo konkrétneho vyvolávajúceho podnetu. Intenzívne vegetatívne príznaky ako búšenie srdca, bolesti na hrudníku, pocity nedostatku vzduchu, závrate, alebo kolapsové stavy sú nepríjemnými a traumatizujúcimi sprievodnými prejavmi prebiehajúcej panickej poruchy. Panickú epizódu sprevádzajú silné a dramatické pocity strachu a hrôzy. Postihnutý je bezmocný, nevie tomu zabrániť, strach rastie, stav sa zhoršuje. Ataky panických stavov trvajú 10-20 minút a zvyknú sa opakovať. Postihnutý trpí. Cíti sa neistý, vyhľadáva lekárov. Často hľadá za svojím stavom telesné príčiny. Telesné príčiny, ktoré by ho mohli ohrozovať na živote a zdraví. Psychickú príčinou niekedy zozačiatku neguje.

Úzkostné poruchy sú najčastejšie poruchy duševného zdravia.

Sú príčinou stresu a neistoty. Panická porucha je jedna z foriem úzkostného stavu. Poznáme i iné formy úzkostného stavu ako napríklad generalizovaná úzkostná porucha, sociálna fóbia, alebo agorafobia. Panická porucha má silnú genetickú predispozíciu ! Vyskytuje sa v niektorých rodinách. Dôkladná rodinná anamnéza môže byť dôležitým a užitočným diagnostickým nástrojom. Panická porucha si vyžaduje odborné vyšetrenie u psychiatra.  Diagnostika nemusí byť vždy rýchla a jednoduchá. Začína u praktického lekára. Každý erudovamý praktický lekár by mal ovládať základy duševného zdravia a problematiku úzkostných porúch. Panická porucha môže byť symptomaticky prekrytá dramatickými telesnými a vegetatívnymi príznakmi. To môže v niektorých prípadoch sťažiť, skomplikovať a predĺžiť diagnostiku.

Panická porucha sa prejavuje najčastejšie v mladom veku.

Najčastejšie medzi 20 až 30 rokom života. Môže samozrejme vzniknúť v každom veku. Panická porucha si vyžaduje správnu odbornú liečbu. Opakovanými atakmi sa duševný stav pacienta zhoršuje. Liečba panickej poruchy je systematická a komplexná. Skladá sa z psychoterapie a konzervatívnej liečby. Z liekov sa najčastejšie používajú SSRI, alebo SNRI. Najčastejšie paroxetin, fluoxetin, alebo citalopram. Liečba je dlhodobá a systematická. Pod kontrolou skúseného psychiatra. Ten riadi a manažuje liečbu. Hľadá správnu formu liečby a liečbu upravuje podľa klinického stavu a účinnosti aplikovanej liečby.

Strom Zdravia 2