Plánovanie času

Čas a priority sú spojené nádoby.

Je dôležité poznať vlastné priority. Poznať priority a venovať im prednostnú pozornosť. Keď poznáme dobre svoje priority, tak oveľa ľahšie a efektívnejšie môžeme plánovať svoj čas. Poznáme, čo je dôležité. Vieme, čo má prednosť. Je nám jasné, čo nám prináša skutočné prínosy. Duchovné i materiálne. Postupujeme od vecí najdôležitejších k tým dôležitým. Až za nimi prichádzajú na rad menej dôležité až nevýznamné. Nie naopak. Veľa ľudí zabije množstvo času a energie zbytočnými a nerozumnými činnosťami. Na dôležité im nezostáva čas, priestor ani energia. To je cesta k problémom. Na prvé miesta dajme ľudí a činnosti, ktoré sú dôležité a prioritné. Duchovné hodnoty. Rodina, práca, či vzdelávanie. Oddych, zdravie a skutoční priatelia.

Vyžaduje to vôľu, motiváciu a predovšetkým disciplínu.

Disciplína je náročné a nepopulárne slovo. Má v sebe niečo vojenské. Človek od prírody má rád voľnosť a slobodu. To je v poriadku, ale bez disciplíny a sebakontroly sa nedá veľa dosiahnuť. Ani v práci, ani pri budovaní vlastného zdravia. Ak chce byť človek zdravý, potrebuje schudnúť. Bez disciplíny v stravovaní to nejde. Ak chce získať a udržať si dobré pracovné miesto, bez disciplíny to nepôjde. Ak chce športovec dosiahnuť dobrý výsledok, bez pravidelného systematického tréningu to nepôjde. Jeden dôležitý moment!

Naučme sa povedať NIE!

Naučme sa odmietať veci, ktoré nie sú dôležité. Odmietajme ich s ľahkosťou a eleganciou. Bez zbytočného pocitu viny. Vnútorný nepokoj nevzniká, ak sa niečoho vzdáme. Naučme sa  hovoriť NIE a spadne z nás bremeno.

Toto jednoduché a krátke slovo nám umožní získať veľa času.

Ak máme pocit, že sa musíme premáhať, povedzme Nie, ďakujem. Určite platí, že ten kto si dokáže efektívne plánovať čas, dokáže nájsť čas, aby pomáhal i druhým. Zaujímavé, že takí ľudia veľa dokážu a málokedy sa sťažujú na nedostatok času. Vedia, že oni rozhodujú o svojom čase, nerozhoduje ich okolie. Ten, kto si svoj čas nevie plánovať, nemá nikdy čas na nič. Nič nestíha. Stále sa ponáhľa, stále niečo naháňa. Nemá nikdy pokoj. Výsledok? Žiadna sláva a kopa problémov.. Konflikty, zdravotné problémy, sklamanie, frustrácia..

Strom Zdravia 2