Plánovanie času

Čas a priority sú spojené nádoby.

Je dôležité poznať svoje priority. Poznať a venovať im prednostnú pozornosť. Sú to tie udalosti, ktoré sú dôležité a na ktorých nám záleží. Keď poznáme dobre svoje priority oveľa ľahšie a efektívnejšie môžeme plánovať svoj čas. Vieme, čo je dôležité. Vieme, čo má prednosť. Vieme, čo nám prináša skutočné prínosy. Duchovné i materiálne. Vedie nás k tomu, že postupujeme od vecí najdôležitejších k dôležitým. Až za nimi prichádzajú na rad menej dôležité až nevýznamné. Nie naopak. Veľa ľudí zabije množstvo času a energie zbytočnými a nerozumnými činnosťami. Na tie dôležité im nezostáva čas, priestor ani energia. To je cesta k problémom a neúspechom.

Na prvé miesta dajme ľudí a činnosti, ktoré sú dôležité a prioritné.

Rodina, práca, či vzdelávanie. Rozvoj svojho ducha. Oddych, zdravie a skutoční priatelia. Ak nám zostane voľno, tak máme priestor na pomáhanie iným ľuďom. Ale i na svoje záľuby, či čítanie.

Vyžaduje to vôľu, motiváciu a predovšetkým disciplínu.

Disciplína je náročné a nepopulárne slovo. Má v sebe niečo vojenské. Človek od prírody má rád voľnosť a slobodu. To je v poriadku, ale bez disciplíny a sebakontroly sa toho nedá veľa dosiahnuť. Ani v práci, ani pri budovaní vlastného zdravia. Ak chce byť človek zdravý, potrebuje schudnúť. Bez disciplíny v stravovaní to nejde. Ak chce získať a udržať si dobré pracovné miesto, bez disciplíny to nepôjde. Ak chce športovec dosiahnuť dobrý výsledok, bez pravidelného systematického tréningu to nepôjde. Jeden dôležitý moment!

Naučme sa povedať NIE!

Naučme sa odmietať veci, ktoré nie sú dôležité. Odmietajme ich s ľahkosťou a eleganciou a bez pocitu viny. Vnútorný nepokoj a nesústredenosť nevznikajú, keď sa niečoho vzdáme, ale tým, že sa premáhame.  Naučme sa  hovoriť NIE a spadne z nás bremeno.

Toto jednoduché a krátke slovo nám umožní získať veľa času.

Ak máme pocit, že sa musíme premáhať, povedzme Nie, ďakujem. Určite platí, že ten kto si dokáže efektívne plánovať čas, ten si dokáže nájsť čas, aby pomáhal aj druhým. Zaujímavé, že títo ľudia dokážu veľa a málokedy sa sťažujú na nedostatok času. Vedia, že oni rozhodujú o svojom čase, nie ich okolie. Ten, kto si svoj čas nevie plánovať, nikdy nemá čas na nič. Nič nestíha. Stále sa ponáhľa, stále niečo naháňa, nemá nikdy pokoj. Výsledok? Žiadne veľké úspechy a kopa problémov. Konflikty, postupné zhoršovanie  zdravia, zdravotné problémy.

Strom Zdravia 2