Hrozby konzumu

Dnes sme všetci spotrebiteľmi. Hlavne spotrebiteľmi.

Každý deň, každý z nás. Konzum sa stal modlou dnešnej doby. Nákupné centrá novými svätostánkami. Spôsob života sa zameral na rýchlu výmenu predmetov. Zbavujeme sa predmetov spotreby a snažíme sa ich nahrádzať novými. Je to kolobeh a špirála. Akoby nemala konca. Pokračuje a stále sa zrýchľuje.

Schopnosť nakupovať, rýchlo obmieňať predmety a nahradzovať ich novými a modernejšími sa stalo merítkom úspechu a postavenia.

Ten, kto to dokáže a má na to možnosti a prostriedky, ten má úspech. Pre mnohých ľudí sa úspech na tomto poli stal ich hlavným životným uspokojením. Nakupovanie je pre nich prostriedok pre liečbu ich chorôb. Prostriedok na zlepšenie nálady a zdroj spokojnosti a naplnenia. Obchod a nakupovanie dosiahli nebývalé rozmery. Spotrebujú obrovské množstvo času, prostriedkov, energie a zdravia. Mnohí konzumenti sa každodenne zaoberajú skúmaním nových možností na rozšírenie svojho nákupného horizontu. Stalo sa to ich prioritnou činnosťou a záujmom. Úspešný nákup vyvoláva v nich nadšenie a výbuch emócií.

Naplnenie týchto potrieb a ambícií sa stáva pre nich zmyslom a hlavným motorom života.

Nenaplnenie týchto potrieb sa stáva u mnohých ľudí zdrojom frustrácie a zlosti. Nemajetní ľudia, ktorí nemôžu naplniť svoje konzumentské ambície strácajú zmysel života, majú pocit druhoradosti a zlyhania. Trpia. Porovnávajú sa s ostatnými. Majú pocit menejcennosti a nespravodlivosti. Udalosti vo Veľkej Británii v roku 2011, spojené s násilnosťami a rabovaním označujú mnohí sociológovia ako vzburu narušených spotrebiteľov. Ako revoltu neúspešných konzumentov. Obchody sa stali pre nich nedobytnými pevnosťami, ktoré túžia pokoriť. Túžia po tovare, túžia po nových predmetoch. Túžia byť plnohodnotní a úspešní spotrebitelia. Ale nemôžu. Chýbajú im peniaze. Iní ich majú. Prečo ? Chcú nápravu, chcú svoju spravodlivosť. Chcú mať tiež nové veci, nové predmety. Mnohí to nazývajú pomsta konzumu.

Konzum je silný, nebezpečný a nákazlivý fenomén.

Je to závislosť, ktorá zbavuje mnohých ľudí rozumu. Začína sa to už u detí a adolescentov. Nové mobily, nové notebooky, výstrelky módy. To je motivácia. Spolužiaci ich už majú, ja nie !

Všetko začína výchovou.

Pokračuje to zdravým rozumom a sebavedomím. Každý človek by mal celý život pracovať na sebe, zlepšovať a skvalitňovať svoj život. Ale konzum by mal držať vždy na uzde. Obchody sú tu pre nás. Nie my pre obchody. Tovar je určený ľuďom, ktorí ho potrebujú. Problémom je, keď začnú hromadiť tovar a predmety, ktoré vôbec nepotrebujú. Dnešná globálna ekonomická kríza je dôsledkom nadvýroby a nadspotreby. Nadspotreby hnanej úvermi a dlhmi. Ľudia spotrebovávajú to, na čo si nezarobili. Chcú to mať hneď. Nechcú čakať. Konzum je silnejší. Je to tvrdý súper.  Predmety túžby čakajú v obchodoch všade okolo nás.

Strom Zdravia 2