Pokojná komunikácia

Komunikovať znamená predovšetkým venovať pozornosť.

Začína to trpezlivosťou. Správne, trpezlivo a pokojne počúvať je veľkým umením života. Počúvať znamená potlačiť v sebe potrebu okamžite reagovať a zaujímať postoje, či zásadné stanoviská. Komunikácia nie sú preteky. Nehrá sa o víťazstvo. Komunikácia nie je o rýchlosti. Komunikujme s pokojom, rozumom a sústredenosťou. Nie rýchlosťou.

Dobrá komunikácia vyžaduje čas a sústredenosť.

To znamená. Sústrediť sa, čo ten druhý hovorí. Sústrediť sa na obsah a význam toho, čo nám chce povedať. Venovať čas, znamená venovať pozornosť. Je to najväčšia hodnota, ktorú môžeme sami vložiť. Komunikácia je náš vklad a naša ochota. Znamená našu pripravenosť, venovať spoločnej komunikácii toľko času a priestoru, koľko je potrebné.

Komunikovať znamená predovšetkým počúvať.

To je stále Achillova päta komunikácie. Radšej počúvame seba, ako iných. Nečakáme, kým druhí dopovedia myšlienku. Máme nutkavú potrebu reagovať, oponovať a opravovať. Komunikácia zlyháva. Zostáva zlý pocit. Všetci, ktorí majú deti by mali otázke komunikácie venovať prioritnú pozornosť. Nemalo by sa stávať, že rodičia nemajú čas na komunikáciu s deťmi. Stretávame sa často so zlou komunikáciou zo strany lekárov a zdravotníckeho personálu. Stáva sa to i veľmi dobrým a kvalitným lekárom. Lekárom, ktorí odvádzajú kvalitnú prácu. Výsledný dojem stroskotá na neochote, alebo neschopnosti komunikovať s pacientom. Lekár by nemal zabudnúť, že dobrá a otvorená  komunikácia s pacientom je základom spokojnosti. Pacient má právo byť informovaný. Má právo komunikovať s lekárom o svojom zdraví. Má právo komunikovať o svojej chorobe a výsledkoch liečby. Komunikácia a dôvera medzi lekárom a pacientom je základný predpoklad úspešnej liečby.

Človek pôsobí prostredníctvom slova.

Slovo má zázračnú a magickú silu. Základným predpokladom dobrých výsledkov je správna komunikácia. Základom dobrých vzťahov v rodine i v práci. Predpokladom dobrých vzťahov s obchodnými partnermi a klientmi. Základom je komunikácia. Kto nevie komunikovať, má smolu. Stretáva sa s konfliktami a nedorozumením. Všetko tak ide pomalšie a komplikovanejšie.

Strom Zdravia 2