Zdravé stravovanie

Skúsme sa zastaviť a zamyslieť nad životom.

Zamerajme pozornosť na naše stravovacie návyky. Zamyslime sa, čo máme každý deň na našom tanieri. Pouvažujme nad tým, čo zjeme, ale pouvažujme i nad tým, ako jedávame. Nebude to zrejme povzbudivá a optimistická bilancia.

Žijeme rýchlo a… jedávame rýchlo.

Príliš nad tým nerozmýšľame. Chýba sústredenosť. Jedávame rýchlo, automaticky s hlavou plnou myšlienok. Nemáme čas a energiu venovať sa stravovaniu. Často máme iné priority. Priority sa väčšinou menia až pod tlakom nastupujúcej obezity, alebo prichádzajúcich zdravotných problémov.

Obezita je nebezpečné civilizačné ochorenie.

Šíri sa ako mor v stredoveku. Už detská populácia je dramaticky zasiahnutá epidémiou obezity. Obézne deti sú každodenná realita. Lekári vidia nepríjemné dôsledky obezity. Vidia, kam vedie nesprávne a nezodpovedné stravovanie. Vidia zdravotné následky a dôsledky. Nie je to príjemný pohľad. Jedálny lístok sa nám v posledných rokoch dramaticky zmenil. Prudký nástup obchodných reťazcov a s ním spojená explózia dovážaných priemyselných potravín urobila svoje.

Zamyslime sa, koľko sladených nápojov vypijeme? Koľko čokolády, tyčiniek, alebo chipsov kúpime deťom? Vynásobme to počtom dní v roku a potom ešte počtom rokov. Dostaneme sa k hrozným číslam.. Výsledok ? Skonzumujeme niekoľkonásobne viac cukru, solí, alebo bielej múky, ako tomu bolo v minulosti. Paradoxne, dnes vieme pomerne presne formulovať čo je to zdravé stravovanie, ale málokto sa tým riadi.

Zamysleli sme sa, koľko umelých látok, konzervantov a chemikálií skonzumujeme? K tomu pripočítajme cigarety, výfukové plyny, stres, mobilné telefóny a počítače.. Výsledok máme. Máme stále viac chorých ľudí.

Zdravotný stav populácie sa neustále zhoršuje.

Situácia na Slovensku je zlá. Nepomáhajú ani kvantá predpisovaných liekov. To je iba hasenie požiaru. Len eliminácia následkov. V našom organizme sa celý život hromadia zbytky pesticídov, konzervantov, dioxínov, ťažkých kovov a ostatných balastov. Telo s nimi usilovne bojuje. Kde je hranica? U každého individuálna. Ohrozenie je všeobecné a každodenné.

Zmenil sa život, ale nežijeme lepšie ani zdravšie.

Nie sme zdravší, šťastnejší, ani spokojnejší. Poľnohospodárstvo sa stále viac intenzifikuje. Používa sa viac pesticídov a umelých hnojív. Cieľom je vyprodukovať čo najviac, čo najrýchlejšie a za čo najnižšiu cenu. Kvalita potravín klesá s klesajúcou cenou.

Kvalita potravín neustále klesá.

Klesá i bezpečnosť potravín. Stále sme svedkami nových a nových potravinových škandálov. Výrobcovia potravín často argumentujú vlastnými labolatórnymi testami a skúškami. Veriť, neveriť? Testujú používané éčka a ich vplyv na organizmus. Zabúda sa pritom, že éčka nepôsobia izolovanie. Každý z nás prijíma v potrave zmesi a kombinácie éčok, ktoré vytvárajú v organizme ťažko ovládateľný chemický koktejl so všetkými dôsledkami. Známymi i neznámymi. Niektoré len tušíme..

Chemický koktejl má negatívny dopad na naše zdravie, život a výkonnosť.

Trpí celé telo. Trpí preto, lebo naše telo pracuje ako komplexný celok. Všetko so všetkým súvisí. Natíska sa logická otázka, čo robiť? Aké máme možnosti, aké máme východisko?

Predovšetkým začnime rozmýšľať !

Zoberme zodpovednosť za seba. Vonkajší svet tak ľahko nezmeníme. To pôjde len pomalými krokmi. Môžeme zmeniť seba. To ide pomerne rýchlo a nikoho k tomu nepotrebujeme. Len zdravý rozum, vôľu, disciplínu a zopár informácií. Rezignácia a pesimizmus nie sú namieste. Máme možnosti a zdravý rozum. Naše zdravie je naša kľúčová hodnota. Náš kapitál. Začnime malými zmenami. Zmeňme svoje stravovanie, zvyky a zmeníme celý život. Každý bol začiatočník. Zamyslime sa nad potravinami, ktoré kupujeme. Zamyslime sa nad potravinami, ktoré máme na tanieri. My rozhodujeme.

Strom Zdravia 2