Rodina a duševná hygiena

Význam rodiny a rodinného zázemia pre spokojný a vyrovnaný život človeka je v každej životnej etape prioritný.

Rodina je to prostredie, v ktorom každý prežije významnú časť svojho života. Neustále je konfrontovaný s jednotlivými jej členmi. Konfrontovaný so všetkými problémami a starosťami, ktoré rodina prežíva. Podieľa sa na jej prosperite. Na celkovom harmonickom a spokojnom živote rodiny. Rodinné nezhody, hádky a konflikty spojené s prejavmi žiarlivosti a nepochopenia bývajú štartérom mnohých duševných problémov.

Rodina je labolatóriom vzťahov. Pozitívnych i negatívnych. Školou ich zvládania.

Dôležitým prostredím pre človeka je tiež jeho práca a pracovisko. Kolegovia a pracovný kolektív a samozrejme, nadriadení. Priestor, v ktorom človek nachádza miesto na sebarealizáciu. Na rozvoj svojich pracovných a profesionálnych schopností. Zároveň je to priestor, ktorý môže byť zdrojom únavy a stresu. Žijeme v dynamickej informačnej dobe. Presýtení informáciami, v mnohých prípadoch povrchnými a tendenčnými.

Vplyv médií je zdrvujúci a všadeprítomný.

Noviny, časopisy, televízia, desiatky rozhlasových staníc a internet. Internet by mal byť na začiatku poradia. Je jednotka a líder v šírení informácií, jednotka v oboch poradiach. V pozitívnom i v tom negatívnom rebríčku. Je to prakticky nevyčerpateľný zdroj rýchlych a kvalitných informácií z každej oblasti života. Uľahčuje a zrýchľuje život, umožňuje komunikovať s každým miestom na planéte a to on-line. Zároveň je i zdrojom nevyčerpateľného a nemerateľného množstva informačného balastu. Šíriteľom násilia, neistoty a negatívnej nálady. Ak s tým narábať? Ako ho správne používať pre svoj prospech a rozvoj?

Ako využívať správne informácie?

Ako sa brániť zlým a negatívnym vplyvom médií? Aj to sú otázky pre duševnú hygienu. Hľadať návody a cesty, ako sa správne orientovať v informačnom labyrinte. Návody, ako pomaly neskĺznuť. Protivník je silný, médiá sú všade. Ich vplyv je silný a človek je slabý.. Veľa ľudí to dokázalo možnosti informačného sveta a informačných technológií rozumne využiť na svoj prospech. Pre svoj rast a rozvoj a prosperitu. Nelietali bezcieľne po stránkach internetu, alebo prepínali hore-dole niektorý z 200 televíznych kanálov. Boli to ľudia, ktorý využili tieto možnosti na získanie potrebných informácií. Ľudia, ktorí si vážili svoj čas a svoju energiu.

Duševná hygiena pozitívne vplýva na výkon človeka.

Zvyšuje jeho koncentráciu, sústredenosť a schopnosť spolupracovať. Schopnosť tvorivého myslenia zvyšuje jeho činorodosť a akcieschopnosť. Duševná hygiena je predpoklad pre dobré pracovné prostredie. Pre harmonické a vyrovnané pracovné i osobné vzťahy. Vytvára pokojné a harmonické rodinné zázemie. Všimli sme si, že ľudia, ktorí sú spokojní v rodine, bývajú rovnako úspešní i v zamestnaní. Nebude to iste náhoda..

Strom Zdravia 2