Manažment času

Dnešná doba postavila pred nás zložitú a komplikovanú otázku.

Reálne cítime, že máme stále menej času. Zároveň viac povinností. Plus rodina, priatelia, záľuby. Ako to všetko stihnúť, ako všetko zorganizovať? Ako splniť všetky povinnosti, splniť očakávania a nezblázniť sa? Veda zatiaľ nevymyslela, ako by človek mohol byť na dvoch miestach. Nevymyslela, ako by sa vedel rozdeliť na časti a znovu spojiť.. Nechajme žarty a fantázie bokom a vráťme sa do reality. Táto otázka sa naberá dnes na aktuálnosti a naliehavosti.. Mnohí ľudia reálne nezvládajú manažment času a výsledkom sú závažné pracovné problémy. Rodinné, osobné a  spoločenské ťažkosti. A hlavne, mnohé zdravotné problémy.

Téma časového manažmentu je veľmi naliehavá a týka sa každého.

Určite v rozdielnej miere, ale nikto nie je ušetrený. Samozrejme existuje rozdiel medzi topmanažérom veľkej firmy a dôchodcom. Topmanažér má veľa úloh a povinností a zodpovednosť. Očakávajú sa veľké výsledky. Dôchodca má povinností menej, zodpovednosť väčšinou len za seba. Očakáva sa od neho len, aby bol sebestačný a vedel plynule zabezpečovať svoje životné potreby. Topmanažér má okrem kvanta povinností k dispozícii asistentku, tím spolupracovníkov a informácie. To môže pomôcť. Dôchodca to nemá. Musí spoľahnúť sám na seba. Ale držme sa témy. S pojmom časový manažment sa tu i tam stretneme v tlači, alebo v televízii. Spomenú ho manažéri, podnikatelia, psychológovia, či lekári. Ľudia, ktorí sú denne vystavení časovému tlaku, alebo tí ktorí riešia následky časového stresu. Na tomto mieste treba hneď spomenúť dôležitý fakt.

Nedostatok času a z toho vyplývajúce nezvládanie povinností je závažná forma stresu s negatívnymi dôsledkami.

Problém dnešnej doby a rýchleho života je, že ľudia neodhadnú množstvo záťaže a jej časovú náročnosť. Nedomyslia to, že deň má stále len 24 hodín. Človek je jeden, nedá sa rozdeliť. A potrebuje spánok, oddych i relaxáciu.

Človek nie je stroj. Nedá sa naprogramovať a nastaviť na nepretržitú 24 hodinovú prevádzku.

Povinnosti a úlohy sa kopia, záťaž sa zvyšuje, času je málo. Prichádza únava, vyčerpanosť, depresie. Výkonnosť klesá, prichádzajú chyby a neúspechy. Rieši to stupňovaním úsilia a námahy. Efektívnosť sa znižuje. Výsledky nie sú úmerné námahe. Človek nemá čas užívať plody svojej práce. Rodina, priatelia idú na vedľajšiu koľaj. Nie je čas, nie je energia. Nie je čas ani pre samého seba. Na potrebný oddych, pokoj a obnovu síl. Nie je čas.. Častá výhovorka. Nejaký čas to ide. Organizmus má rezervy. Časom sa kruh uzatvára, námaha a úsilie sa už nedajú ďalej stupňovať.

Organizmus má svoje vlastné hranice a vlastnú logiku.

Má iné priority. Zdravie sa neberie ohľad, či firma splnila plán, alebo či rástli tržby. Organizmus má svoj pud sebazáchovy a rovnováhu. Reaguje na situáciu. Prichádzajú zdravotné a psychické ťažkosti. Výkon rýchlo klesá. Prichádzajú problémy v podnikaní, v práci i v rodine. Hranica je tenká a nenápadná.

Strom Zdravia 2