Manažment času

Moderná doba postavila pred nás zložitú a náročnú otázku.

Cítime, že máme stále menej času. Zároveň viac povinností. Plus rodina, priatelia, záľuby. Ako všetko stihnúť ? Ako všetko zorganizovať? Ako splniť povinnosti, splniť očakávania a nezblázniť sa? Veda zatiaľ nevymyslela, ako by človek mohol byť naraz na dvoch miestach. Táto otázka sa naberá na aktuálnosti a naliehavosti.. Mnohí ľudia reálne nezvládajú manažment času a výsledkom sú závažné problémy. Rodinné, osobné a profesionálne problémy. Postupne sa pridávajú i zdravotné problémy.

Téma časového manažmentu je veľmi aktuálna.

Týka sa takmer každého. V rozdielnej miere, len málokto je ušetrený. Samozrejme existuje rozdiel medzi topmanažérom veľkej firmy a dôchodcom. Topmanažér má veľa povinností a veľkú zodpovednosť. Očakávajú sa veľké výsledky. Dôchodca má povinností menej, zodpovednosť väčšinou len za seba. Očakáva sa od neho, aby bol sebestačný a vedel plynule zabezpečovať svoje životné potreby. Topmanažér má okrem kvanta povinností k dispozícii asistentku, tím spolupracovníkov a informácie. To môže pomôcť. Dôchodca to nemá. Musí spoľahnúť sám na seba.

Nedostatok času a z toho vyplývajúce nezvládanie povinností je závažná forma stresu s negatívnymi dôsledkami.

Problém dnešnej doby a rýchleho života je, že ľudia neodhadnú množstvo záťaže a jej časovú náročnosť. Nedomyslia to, že deň má stále len 24 hodín. Človek nie je stroj. Potrebuje spánok, oddych i relaxáciu.

Človek nie je stroj. Nedá sa naprogramovať a nastaviť na nepretržitú 24 hodinovú prevádzku.

Povinnosti a úlohy sa kopia, záťaž sa zvyšuje, času je málo. Prichádza únava, vyčerpanosť, depresie. Výkonnosť klesá, prichádzajú chyby a neúspechy. Rieši to stupňovaním úsilia a námahy. Efektívnosť sa znižuje. Výsledky nie sú úmerné námahe. Človek nemá čas užívať plody svojej práce. Rodina a priatelia idú na vedľajšiu koľaj. Nie je čas, nie je energia. Nie je čas ani pre samého seba. Na potrebný oddych, pokoj a obnovu síl. Nie je čas.. Častá výhovorka. Nejaké obdobie to ide. Organizmus má rezervy. Človek tlačí káru pred sebou.. Časom sa kruh uzatvára, námaha a úsilie sa už nedajú ďalej stupňovať.

Organizmus má svoje vlastné hranice a vlastnú logiku.

Má iné priority. Zdravie sa neberie ohľad na to, či firma splnila plán, alebo či jej rástli tržby. Organizmus má svoj pud sebazáchovy a hľadá svoju rovnováhu. Reaguje na situáciu. Prichádzajú zdravotné a psychické ťažkosti. Výkon rýchlo klesá. Prichádzajú problémy v práci i v rodine. Hranica je tenká a zákerne nenápadná.

Strom Zdravia 2