Neasertívne správanie a agresivita

V praxi sa často stretávame s príkladmi neasertívneho správania, často až agresivity.

Neasertívne správanie je častým zdrojom nedorozumení, či priamych konfliktov. Neasertívny človek má nízku vlastnú mieru sebavedomia a sebadôvery. Nedokáže sa v osobnej komunikácii a tiež v sociálnych i pracovných vzťahoch presadiť, ani efektívne uplatniť. Jeho vlastné sebahodnotenie je na nízkej úrovni. V komunikácii je neistý, málo iniciatívny a často neobratný. Má za sebou veľa zlých a problematických skúseností.

Základom neasertivity je neistota.

Neistote zodpovedá i správanie a spôsob komunikácie. Odborníci niekedy označujú neasertívne správanie ako pasívne správanie. Na formálnej, obsahovej i neverbálnej úrovni. Tento typ človeka sa nevie prirodzenou cestou presadiť. Potláča umelo svoje potreby a emócie. Je naklonený zlým a nezdravým kompromisom. Nedôveruje si a tak nemá často ani na výber. Vo väčšine prípadov ťahá za kratší koniec. Vyhýba sa výmenám názorov i náročným diskusiám. V komunikácii používa nepriame, nejasné a všeobecné vyjadrovanie.

Na neverbálnej úrovni sa vyhýba priamemu zrakovému kontaktu.

Bočí pohľadom. Nemá istotu. Chýba mu potrebná dávka sebavedomia. Tomu zodpovedá i celkové držanie jeho tela, chôdza i mimika. Túži po ocenení i uznaní, ale nevie požiadať o to, na čom mu záleží a čo je preňho dôležité. Neasertívny človek je dobre a ľahko manipulovateľný. Ľahko a rýchlo prijíma cudzie názory a postoje. Má slabú vôľu a chýba mu potrebná osobná aktivita a iniciatíva. Vo väčšine prípadov hrá druhé husle.. Väčšie a ambicióznejšie ciele len sotva dosahuje. Pohybuje sa skôr pri zemi, v horšom prípade na zemi..

Agresivita je cesta na presadzovanie vlastných egoistických názorov a svojich individuálnych práv.

V bežnom živote sme stále častejšie svedkami agresivity v správaní i komunikácii. Dalo by sa povedať, že žijeme v dobe rastúcej agresivity. Agresívny človek egoisticky presadzuje svoje záujmy. Neberie ohľad na iných ľudí, ani na ich záujmy. Svoje ciele dosahuje agresívnymi prostriedkami. Na úrovni komunikácie i správania. Agresívny človek je často hlučný, skáče druhým do reči, nedokáže vypočuť iný názor. Presadzuje sa silou a intenzitou svojho prejavu. V jeho správaní dominuje nadradenosť, povýšenosť a dominancia. Konvencie ani slušnosť nerešpektuje. Kritizuje, zosmiešňuje a hodnotí. Subjektívne, povrchne a neobjektívne. Najčastejšou príčinou agresivity je vlastný pocit menejcennosti a silná neistota. Agresívny človek je väčšinou slabý človek. Svoju slabosť maskuje agresivitou. Vo väčšine prípadov svojou agresivitou smeruje ešte k väčšej izolácii a sociálnemu a vzťahovému úpadku.

Strom Zdravia 2