Voda a energia

U dospelého človeka predstavuje voda 65 až 75 % z celkovej hmotnosti. Približne dve tretiny objemu ľudského tela.

Len tento samotný údaj dokresľuje význam vody pre život a existenciu človeka. U detí a novorodencov je tento pomer ešte vyšší. Voda má pre život a funkciu organizmu absolútne nezastupiteľnú a nenahraditeľnú úlohu. Bez vody by neexistoval život.

Voda a kyslík sú dve nevyhnutné zložky života.

Voda je nevyhnutná pri trávení a metabolizme. Pri regulácii telesnej teploty a vylučovaní odpadových látok z tela. Pre transport kyslíka a živín k tkanivám a bunkám. Voda je základom cirkulácie krvi a krvného behu. Voda chráni, spája a integruje tkanivá a orgány ľudského organizmu. Bez jedla môžeme prežiť týždne, dokonca i mesiace. Bez vody iba niekoľko dní. Každý proces v organizme prebieha vo vodnom prostredí. Deficit vody paralyzuje činnosť tkanív, orgánov i celého tela. Dospelí ľudia bez výraznej fyzickej aktivity potrebujú denne minimálne 2,5 l vody. To je ekvivalent približne 35 ml vody na 1 kg telesnej hmotnosti. U detí je potreba ešte vyššia. Ak je prítomná fyzická aktivita, potreba príjmu vody sa úmerne zvyšuje. To platí pre deti i dospelých.

Čím je fyzická aktivita dlhšia a intenzívnejšia, tým stúpa spotreby vody v organizme.

Potrebu vody výrazne ovplyvňuje i teplota vonkajšieho prostredia. Pri vysokých vonkajších teplotách dochádza k zvýšeným stratám vody potením a výmenou s vonkajším okolím. To treba mať na zreteli hlavne v letných mesiacoch. V horúčavách, na dovolenkách a pri dlhšom pobyte v priestoroch s vyššou teplotou vzduchu. Straty vody sa zvyšujú. Potreba príjmu vody stúpa.

Potrebné množstvo tekutín, ich zloženie a pitný režim sú u každého človeka individuálne.

Podľa individuálnych potrieb, veku, celkového stavu a aktuálnych nárokov. Viac tekutín a prísnejšie dodržiavanie pitného režimu je nevyhnutné napríklad pri infekčných ochoreniach. Pri užívaní niektorých liekov. Pri niektorých metabolických, obličkových a endokrinologických ochoreniach.

Osobitou skupinou sú deti, ktoré majú vyššiu bazálnu potrebu vody.

Samozrejme i starí ľudia, ktorí sú veľmi náchylní na vznik dehydratácie / nedostatku vody /, predovšetkým v lete a pri súčasnom užívaní liekov. U starých ľudí je výrazne oslabený pocit smädu, preto často neprijímajú dostatočné množstvo tekutín. Voda tvorí približne tretinu z telesnej hmotnosti človeka. Obézni ľudia majú tento pomer nižší. Majú väčší objem tukového tkaniva, ktoré je pomerne chudobné na vodu. Voda tvorí približne 20 % tukového tkaniva. Oproti tomu štíhli ľudia s vyšším podielom svalovej hmoty, ktorá obsahuje až 75 % vody, majú tento pomer vyšší. Voda je výrazne zastúpená v srdcovom svale, viac ako 80 %. V krvi je viac ako 85 % vody, mozog obsahuje okolo 70 % vody. Napríklad kosti len 20 %. Dostatočný denný príjem vody, odborne hydratácia je pre život a fungovanie ľudského organizmu nenahraditeľná. Zanedbanie, alebo podcenenie vedie k deficitu vody v organizme. Ľudský organizmus na deficit vody pomerne rýchlo reaguje.

Situácia, keď ľudský organizmus trpí nedostatkom vody sa nazýva dehydratácia.

Pre zdravý život človeka je najvhodnejšia postupná a systematická hydratácia, rozdelená počas dňa na niekoľko častí. Nie je vhodné jednorazové vypitie veľkého objemu tekutín. Neorientujme sa striktne podľa pocitu smädu. Nie je to jediný ukazovateľ, v niektorých prípadoch nás môže zradiť. Buďme opatrní ! Kontrolujme si dostatočný príjem tekutín počas dňa.

Strom Zdravia 2