Zdravotné poradenstvo

Zdravie je najvyššia hodnota.

Základná podmienka dlhého, kvalitného a plnohodnotného života. Môžme mať rôzne názory, ale v jednom sa vzácne zhodneme. Zdravie je rozhodujúce. Zdravie potrebujeme všetci. V každom veku a situácii. Naša duševná a telesná výkonnosť i kvalita života závisia od zdravia. Zdravie a šťastie sú spojené nádoby. Všetci uznávaní motivační experti považujú už samé zdravie za dôležitý životný úspech. Právom. Zdravie je samo osebe naozaj veľkým šťastím. Zdravie je dôležitá životná hodnota. Udržanie zdravia je základná priorita každého rozumného a zodpovedného človeka.

Udržovanie zdravia je aktívny a kontinuálny proces.

Trvá celý život. Celoživotná úloha, ktorá si vyžaduje pevnú vôľu, motiváciu a disciplínu. Zdravý človek si často neuvedomuje túto realitu. Berie svoje zdravie automaticky. Ako niečo, čo jednoducho má. Ak ho dnes má, neznamená, že ho bude mať navždy. Tento fakt si začneme naplno uvedomovať, keď sa naše zdravie ocitne v ohrození. Nástupom choroby a zdravotných ťažkostí sa život mení. Menia sa priority. Mení sa spôsob života, jeho kvalita a nazeranie na svet. Je to už pohľad chorého a trpiaceho človeka. S chorobou sa stráca chuť do života. Stráca sa životný optimizmus a radosť zo života. Choroba a myšlienka na ňu začína dominovať v našom myslení. Choroba sa stáva stredobodom záujmu. Bolesti negatívne zasahujú do života. Obmedzujú človeka. Nedovolia mu myslieť na nič iné. Zamestnávajú telo i myseľ. Od rána do večera.

Chorý človek stráca motiváciu I chuť do života.

Bojuje s chorobou. Bojuje so zdravotnými ťažkosťami. Bojuje s bolesťami. Jeho cieľom už nie je úspech v práci, ani peniaze. Cieľom je prežiť deň bez bolestí a zdravotných problémov. Telesné i duševné zdravie je hodnotou a nenahraditeľnou devízou. Naše zdravie je vždy v ohrození. Náhlym a akútnym poškodením. Napríklad pri úraze, alebo pri náhodnej otrave. No tiež v ohrození dlhodobom, pomalom a zákernom. V dôsledku stresu, fajčenia, nadváhy, nesprávnej životosprávy, či iných negatívnych civilizačných vplyvov. Na udržanie zdravia potrebujeme dôveryhodné informácie. Potrebujeme rady a skúsenosti. Často žijeme v nesprávnych predstavách a domnienkach. Preberáme z okolia nesprávne informácie. Držíme sa nesprávnych stereotypov, ktoré pokladáme za správne. Omyl zistíme neskoro. Vtedy, keď dôjde k zdravotnej komplikácii. Radu hľadáme u lekárov, príbuzných, alebo svojich priateľov. Vyhľadávame lekárov. Hľadáme riešenia a informácie. Zdravie si vyžaduje pozornosť. Vyžaduje si poctivý záujem. Vyžaduje čas i energiu. Na zdravie myslime už vtedy, keď ho máme ! Robme všetko preto, aby sme si ho udržali. Je lepšie, ak je pohár celý Lepšie, ako ho po kúskoch znovu zlepiť.

Strom Zdravia 2