Nápady dávajú krídla

Nápady menia svet !

Apple, alebo Facebook sú jasnými príkladmi. Nápady otvárajú dvere. Dvere do budúcnosti. Šance stúpajú s novými nápadmi.

Nepodceňujme silu a potenciál nápadov.

Žijeme v informačnej dobe a okolo nás prekvitá znalostná ekonomika. Základom pokroku sú nové nápady a progresívne inovácie. Práve nápady vytvárajú rozhodujúcu časť pridanej hodnoty. Nápady sa cenia, nápady sa štedro platia. Nápady zlepšujú konkurencieschopnosť i celkovú hodnotu.

Nové myšlienky posúvajú veci dopredu.

Práve kvalita a množstvo vašich nápadov určujú vaše postavenie v živote a úspech v budúcnosti. Kreatívna sila a nové progresívne myšlienky hýbu svetom. Rozhodujú. Veľa tradičných firiem zaniklo v dôsledku nedostatku nápadov. Naopak, mnohé iné vyrástli závratnou rýchlosťou. Ako to je možné ? V podstate jednoducho. Na vrchol ich často vykatapultoval nový prevratný nápad !

Dobré nápady majú svoju hodnotu.

Ale ! Ich skutočná hodnota však dostáva reálny rozmer až vtedy, keď sa realizujú a prenesú do reálnej praxe. Samotný nápad je len predpoklad. Potrebuje ďalšie kroky a činy.

Každý nápad potrebuje prácu, aktivitu a disciplínu.

Nápady plodia nové myšlienky a plodia i nové cesty, ktoré vedú k ich realizácii. Mozog pracuje ako automat, nápad a myšlienka spúšťajú kaskádu myšlienkových pochodov a dejov. Výsledkom je objavenie správnych krokov a postupov k ich realizácii.

Dobré nápady získavajú na sile a hodnote, ak sa dokážu spájať a kombinovať.

Veľa dobrých nápadov, spojených do jedného celku vytvárajú silu a energiu nebývalých rozmerov. Naučme sa rozmýšľať ! Naučme sa vytvárať svoje vlastné nápady. Je to pomerne namáhavé. Jednoduchšie je preberať myšlienky a schémy od niekoho iného. Nech niekto vymýšľa a my to prevezmeme. Jednoduchá skratka. Žiaľ, často chybná. Náskok už nedobehneme. Naša hodnota je daná veľkosťou a originalitou vlastných nápadov.

Strom Zdravia 2