Ako sa zbaviť starých návykov

Dajme ich rýchlo preč !

Komplikujú nám život. Staré návyky nás obmedzujú. Bránia nám v pohybe. Návyky sú v podstate stereotypy. Návyky sú naučené a zažité vzorce správania. Sú to vzorce a schémy, ktoré sa stali pevnou súčasťou nášho života. Nie vždy sú užitočné a produktívne. Mnohé návyky získavame v rodine. Iné počas dospievania. Niektoré pretrvávajú po celý život. Nemáme dostatok vôle, energie a disciplíny ich opustiť, či zmeniť. Mali by nás chrániť a pomáhať. Často sú brzdou a prekážkou. Niekedy môžu dokonca ohrozovať zdravie. Návyk na fajčenie, alebo prehnaná a nekontrolovaná konzumácia sladkostí nás môže dostať do nemocnice a neskôr do hrobu.. Návyk na alkohol je deštruktívny faktor. Pre telo i osobnosť. Zničí človeka duševne i telesne. Citové návyky môžu viesť k patologickým závislostiam na iných ľuďoch. Výsledkom môže byť chorobná žiarlivosť, agresivita a úplná strata sebakontroly. Návyk na prehnané nakupovanie a hromadenie vecí môže byť cestou k dlhom a finančnému zruinovaniu.

Staré a nezdravé návyky nám môžu negatívne určovať a obmedzovať život.

Jedným zo základných krokov na zlepšenie života je eliminácia a odstránenie negatívnych návykov, ktoré nám komplikujú život. Nahraďme staré a zlé návyky novými. Novými, rozumnými a správnymi. Návykmi, ktoré nás budú posúvať dopredu.

Strom Zdravia 2