Sugestívna sila

Sugestívna sila vždy menila svet.

Osobnosti disponujú veľkou sugestívnou silou. Osobnosti tak menili svet. A menia dodnes. Sugestívna sila umožňuje výrazne ovplyvňovať okolie a ľudí okolo seba. Mnohí zlyhávajú preto, lebo im chýba potrebná sugestívna sila. Načo je dokonalé vzdelanie a aktivita, keď nedokážu ovplyvniť okolie ? Hoci sa usilujú, len ťažko uspejú. Chýba im potrebná sugestívna sila. Sugestívna sila umožňuje presadiť  predstavy a obhájiť záujmy. Ako sa definuje sugestívna sila, alebo v skratke sugescia ?

Sugescia je schopnosť človeka ovplyvňovať iného človeka s cieľom vyvolať určité rozhodnutie, alebo postoj.

Tak ju definujú odborníci. Sugescia umožňuje zasiahnuť hlboko do duševných, citových i telesných procesov. Podľa psychológov je sugescia priama cesta k ľudskej osobnosti a ľudskému podvedomiu. Sugestívna sila môže vyvolať pozitívnu i negatívnu reakciu. Metódu sugescie často využíva reklama. Často sa ju snažia využívať politici. Poznajú význam a silu sugescie. Načo je predavačovi prvotriedny tovar, ak ho nevie predať ? Načo je spevákovi krásny hlas, ak ho nikto nepočúva ? Načo je učiteľovi najlepšie vzdelanie, ak nevie zaujať študentov ? V konečnom súčte rozhoduje sugestívna sila jednotlivca.

Platí zásada !

Úspešní ľudia disponujú sugestívnou silou.

Bez nej by neboli úspešní. Vedia zaujať a ovplyvniť okolie. Dokážu presvedčiť. Vedia sa odlíšiť a presadiť. Objektívne sa zamyslime nad vlastnou sugestívnou silou. Možno nájdeme kľúč. Zamyslime sa, prečo jeden uspeje a druhý nie ? Vyzerajú predsa približne rovnako.. Majú rovnaké školy a podmienky. A predsa, jeden z nich má navrch. Žiadna mágia. Pomáha mu sugestívna sila.

Strom Zdravia 2