Nadprahová záťaž

Nadprahová záťaž je nebezpečný fenomén súčastnosti.

Žijeme pod veľkým tlakom. Očakávajú sa od nás vysoké výkony a hlavne výsledky. Neúspech sa ťažko toleruje. Cieľom je produktivita a vysoká efektivita. To je náročná úloha. Vyžaduje obrovské množstvo energie a nasadenia. Vyžaduje veľa vedomostí a profesionálnych schopností. Tempo sa zvyšuje, nároky narastajú.

Ľudia v mnohých prípadoch nedokážu objektívne odhadnúť mieru záťaže.

Nedokážu odhadnúť hranicu, ktorá pre nich už znamená nadprahovú záťaž. Záťaž, ktorú nemôžu dlhodobo tolerovať. Organizmus sa skôr, či neskôr vyčerpá. Výkon prudko klesá, nastupuje únava a celková duševná a telesná vyčerpanosť. Pridružujú sa telesné a zdravotné ťažkosti. Organizmus pracuje akoby na kyslíkový dlh. Bičuje sa kofeínom ! Snaží sa udržať v tempe, ale výkon neustále klesá. Často sme žiaľ svedkami toho, že si ľudia sami privodia túto situáciu. Nerozmýšľajú a nepočúvajú hlasy svojho organizmu. Nemajú dobre zvládnutý manažment času. Nemajú stanovené priority. Negujú Paretovo pravidlo.

Žijú v mylnej predstave, že sa vyrovnajú strojom.

Žijú na doraz. Časový i energetický. Sú to predovšetkým mladí ľudia. No ľudský organizmus nie je stroj. Má svoje vlastné zákony a pravidlá. Pozná svoje vlastné hranice a možnosti. Nedá sa ľahko oklamať. Ak sa prekročia, začína zaťahovať brzdu ! Začína sa brániť. Výsledkom je vyčerpanie. Ľudský organizmus nedokáže dlhodobo tolerovať nadprahovú záťaž. Každý más svoj individuálny prah záťaže. Nie každý vydrží rovnako. Existujú pomerne veľké individuálne rozdiely. Nedá sa použiť jednotný meter a uniformné kritériá.

Každý má tú svoju hranicu, nikto nie je výnimka.

Nie je na svete nikto, kto by ju nemal. Ak si to niekto o sebe myslí, mal by sa dať rýchlo vyšetriť..  Hranica vždy existuje. Potom je už každá záťaž nadprahová. Zjednodušene povedané, nad sily daného jednotlivca. Aký je záver ? Pracujme na sebe. Čítajme knihy a učme sa ako rozumne žiť a pracovať. Učme sa, ako správne oddychovať a relaxovať.

Strážme si našu vlastnú hranicu !

Nadprahová záťaž je niečo, ako legálna autodeštrukcia. Ak nás to zničí, nikoho za to nezavrú. Nepočul som ešte o prípade, aby nejaký zamestnávateľ pykal za to, že sa jeho zamestnanec v dôsledku nadmernej pracovnej záťaže duševne a telesne zrútil. Ak sa to stane, nájde si jednoducho nového zamestnanca. Vyčerpaný človek nakoniec zostane v sociálnej sieti a v starostlivosti lekárov. Kruh sa uzatvára. Pre mnohých na dlhý čas.

Strom Zdravia 2