Nerozhodnosť

Nerozhodnosť je jedna z najčastejších príčin problémov a životných zlahaní.

Nerozhodnosť je spoľahlivá brzda na ceste k vlastnému šťastiu. Spoľahlivo paralyzuje každý pozitívny vývoj. Paralyzuje vôľu i sebavedomie. Nerozhodnosť je cesta, ktorá vedie v lepšom prípade k častým a opakovaným problémom. V horšom prípade až k trvalému úpadku. Mnoho ľudí rozmýšľa nad svojim životom a uvedomuje si potrebu zmeny. Zmena znamená odvahu k činom.

Žiadna zmena nepríde sama od seba.

Večer si líhajú s pevným predsavzatím, že od zajtra začnú realizovať zásadné a prelomové zmeny. Keď sa ráno zobudia, v mysli sa objavia prvé otázniky a pochybnosti. Je to správne ? Nie je to nebezpečné, podarí sa to ? Nedostanem sa do problémov ? Pochybnosti sa šíria, rozhodnosť sa stráca. S rozhodnosťou sa stráca i chuť a motivácia. Ešte si to premyslím.. Večer múdrejšie rána ! Poradím sa s kamarátom Ferom ! Viac hláv, viac rozumu.. Nerozhodnosť začína prevládať. Kamarát Fero nás poriadne vystraší. Veď môžeš skrachovať ! Skončíš ako bezdomovec ! Poď radšej na pivo, tam nám nič nehrozí.. Tak podobne končí väčšina smelých plánov. A podľa toho život aj vyzerá.

Nerozhodnosť nás oberá o drahocenný čas a energiu.

Opakovane rozmýšľame nad vecami, nad ktorými sme už veľakrát rozmýšľali. Rozhodujeme sa nad vecami, o ktorých sme už niekoľkokrát rozhodli. Opakovane sa potrebujeme uisťovať.  Opakovane sa nevieme rozhodnúť. Boli by sme radi, keby nakoniec rozhodol niekto za nás. Nech je on zodpovedný za prípadné omyly a zlyhania ! Takto nejako vyzerá nerozhodnosť v praxi. Dokonalá brzda.

Strom Zdravia 2