Váhavosť imobilizuje

Váhavosť, jedna zo základných príčin problémov a neúspechov.

Nerozhodnosť a váhavosť spôsobujú v živote veľké škody. Mnohí rozmýšľajú nad svojimi cieľmi. Rozmýšľajú nad svojim životom. Vedia, že by mali niečo zmeniť. Pozorujú situáciu okolo seba a cítia, že zmeny sú potrebné. Nastupuje váhavosť. Váhavosť postihuje i vzdelaných a múdrych ľudí. Zdravý rozum, vzdelanie a vlastná intuícia im jasne hovoria, že treba niečo zmeniť. Žiaľ, medzi ich myšlienkami a konkrétnym reálnym činom stojí niekedy vysoká a pevná bariéra. Volá sa váhavosť.

Váhaví ľudia väčšinou trpia nízkym sebavedomím.

Neveria si. Majú obavy vykročiť do neznáma. Donekonečna sa snažia utvrdzovať vo svojom názore a presvedčení. Do istého momentu je to správne. Človek by mal robiť rozumné a uvážlivé rozhodnutia. Mal by sa vyhnúť zbrklosti a unáhlenosti. Zbrklosť a váhavosť sú dva protiklady. Ak tento stav trvá dlhšie ako je potrebné, uvážlivosť sa mení na váhavosť.

Chýba odvaha a hybná sila pohnúť veci dopredu.

Váhavý človek šíri okolo seba protichodné informácie. Môže múdro rozmýšľať i múdro hovoriť, ale činy stále chýbajú. Postupne stráca dôveryhodnosť. Váhavosť mu bráni v pohybe a potrebnej činnosti. Bráni mu v potrebných zmenách. Váhavosť ho imobilizuje.

Váhavosť je často sprevádzaná negatívnymi pocitmi.

Váhavý človek sa necíti dobre. Uvedomuje si svoju rozpoltenosť a nemohúcnosť. Zároveň nemá dosť vnútornej sily, disciplíny a motivácie nepríjemnú situáciu zmeniť. Pociťuje nespokojnosť i bezradnosť. Váhavosť stále viac komplikuje život.

Váhavý a nerozhodný človek nikdy nič nedosiahne.

Predovšetkým preto, lebo sa o potrebné zmeny nakoniec v mnohých prípadoch ani nepokúsi. Váhavosť je veľmi problematický i nebezpečný životný fenomén. Nenápadný a tichý. O to viac deštrukčný. Niekedy s tragickými následkami. Platí to napríklad o zdraví. Váhavosť urobiť potrebné a nevyhnutné kroky pre zachovanie vlastného zdravia môže mať smutnú dohru. Neváhajme, robme, čo treba ! Robíme to predovšetkým a hlavne sami pre seba.

Strom Zdravia 2