Správni ľudia na správnom mieste

Výber správnych ľudí je kľúčové rozhodnutie života.

My rozhodujeme, s kým sa stýkame. Vyberajme si správnych ľudí. Výber ľudí určuje smer nášho života. Správni ľudia dávajú nášmu životu správny obsah. Oni nám dávajú optimizmus a motiváciu. Dodávajú nám pozitívnu energiu. Posúvajú nás dopredu. Opakovaný kontakt s negatívnymi ľuďmi nám berie silu, energiu i optimizmus. Demotivuje a berie radosť zo života. Tak potom bude život i vyzerať.

Môžme smelo povedať, že výber ľudí určuje našu budúcnosť.

Vyhýbajme sa negativistom, za každú cenu a každých okolností. Minimalizujme kontakt s negatívnymi ľuďmi. Vyhýbajme sa otravným a zle naladeným osobám. Osobám, ktoré sa večne sťažujú a stále kritizujú. Otrávi nám to život a zoberie čas i energiu. Všetky neužitočné, zbytočné a otravné kontakty sú len na záťaž. Myslime trochu na seba a nenechajme sa terorizovať. Svojich priateľov si vyberajme dôsledne a zodpovedne. Vyberajme trpezlivo a objektívne. Pocity nás budú pritom navigovať. Pocity sú pomerne spoľahlivý kompas.

Voľba priateľov ovplyvňuje náš život viac ako čokoľvek iné.

Voľba našich priateľov má priamy vplyv na náš život. Neveríte ? Všímajme si múdrych ľudí v našom okolí. S kým sa stýkajú ? Sú to určite rozumní a tvoriví ľudia. Sotva opilci, alebo povaľači. Načo by im boli ? Takých je všade veľa. Múdri ľudia si priateľov vyberajú. Vyberajú správne. Nežijú izolovane, no nestretávajú sa s každým, kto im zaklope na dvere. Vážia si seba i svoj čas. Ich cieľom je správne a zmysluplné trávenie času so správnymi ľuďmi.

Kontakty sú veľmi dôležité.

Izolovaný človek nikdy nedosiahne úspech. Sieť správnych kontaktov je silná devíza. Buduje sa roky. Kontakty s ľuďmi treba pestovať a rozvíjať. Budovanie kontaktov sa nazýva networking. Toto slovo poznajú obchodníci a manažéri. Čím viac správnych ľudí poznáme, tým sme vo väčšej konkurenčnej výhode. Využívajme príležitosti na nadväzovanie správnych a užitočných kontaktov. Kontakty s múdrymi ľuďmi nás smerujú k tomu, aby sme sa im približovali. Máme správne vzory. Máme inšpiráciu. Zisťujeme ako myslia, ako konajú a ako sa rozhodujú. Naučíme sa zopár dobrých fígľov, ktoré nám pomôžu v osobnom i profesionálnom raste.

Strom Zdravia 2