Odolnosť

Život je tvrdý a náročný !

Žijeme v ťažkej a rýchlej dobe. Všade číhajú nástrahy a nebezpečenstvá. Firmy krachujú, kriminalita stúpa, podvody na každom kroku. Všetci žijeme v reálnom svete. Nie je to prechádzka ružovým sadom. Je to každodenný tvrdý boj o prežitie. A sotva bude tomu inak.

Musíme sa naučiť byť pevní a odolní.

Taká je požiadavka doby a požiadavka sveta. Musíme niečo vydržať. Vydržať a nepodľahnúť. Dnešný svet nie je pre mäkkých a labilných ľudí. Žiaľ, taká je smutná realita. Kto chce uspieť, musí si osvojiť niektoré dôležité zručnosti. Vymenujme. Sústredenosť, koncentrácia, a cieľavedomosť. Právne povedomie, duševnú integritu a odolnosť. Každý schopný podnikateľ by vedel rozprávať.. Koľko bezsenných nocí, koľko nevyplatených faktúr a platobných termínov. Koľko právnych sporov a hroziacich žalôb. Napriek tomu, musel vydržať. Odolať vonkajším tlakom a vydržať. Udržať si pevné nervy a chladnú myseľ.

Získanie odolnosti je dlhý, ťažký a bolestivý proces.

Je to náročná úloha. Môžeme namietať. Každý z nás je iný. Niekto je pevnejší a odolnejší. Iný menej. To je pravda. Ale svet okolo nás je stále len jeden. Nie sú tu dva svety. Jeden pre tých pevných a odolných a druhý pre ostatných. Neostáva nič, len sa trénovať v odolnosti.

Odolnosť je schopnosť odolávať tlakom.

Tlaky sú a budú. To je viac ako isté. Nikto nebude ušetrený. Žijeme v etape rýchlych a hlbokých zmien. V čase hospodárskych a sociálnych otrasov. Nikto nás nebude šetriť. Realitu nezmeníme. Čo sa dá zmeniť, to sme my sami. Ak si chceme udržať zdravie, pokoj a prosperitu, tak musíme odolať. Odolávať s rozumom, pokojom a vierou.

Strom Zdravia 2