Zdravý rozum

Spoliehajme sa na zdravý rozum !

Zdravý rozum je najdôležitejšie, čo máme. Zdravý rozum netreba podceňovať. V mnohých prípadoch je to najlepší pomocník a radca. Kľúčový faktor nášho šťastia a spokojnosti. Zdravý rozum je schopnosť rozpoznať najlepší a najsprávnejší model rozhodovania a následného riešenia.

Základ zdravého rozumu tvoria skúsenosti a poznatky z minulosti.

Zdravý rozum je spoľahlivá cesta k efektívnosti a úspešnosti. Zdravý rozum dokáže niekedy vykompenzovať i nedostatok vedomostí a schopností. Ľudia so zdravým rozumom a správnym úsudkom si vedia úspešne poradiť s mnohými problémami. Dokážu sa dobre rozhodovať. Zdravý sedliacky rozum je dôležitá osobná devíza. V mnohým prípadoch pomáha práve zdravý rozum najlepšie a najspoľahlivejšie.

Vlastné inštinkty nám môžu výrazne pomáhať.

Kombinácia zdravého rozumu, spoľahlivých inštinktov a dobrých vedomostí je najlepšia kombinácia, ktorá vedie k šťastiu a prosperite. Dôverujme vlastnému úsudku a overujme si informácie, ktoré dostávame. Práve náš zdravý rozum môže byť najlepšou cenzúrou. Verme predovšetkým tomu, čo náš zdravý rozum pokladá za dobré a správne.

Strom Zdravia 2