Príprava vždy pomôže

Neustále pozorujeme, že ľudia nie sú pripravení na zmeny.

Nie sú pripravení na novú situáciu. Na nové úlohy a výzvy Nie sú pripravení na rýchle zmeny. Dnes je všetko v pohybe. Sme svedkami rýchlych a hlbokých zmien. Sme nielen ich pasívnymi svedkami, ale i aktívnymi účastníkmi. Mnohí to nepochopili, iní to jednoducho podcenili. Stále podceňujú prípravu. Spoliehajú sa na náhodu a šťastie. Nechávajú všetko na poslednú chvíľu. Každá zmena prináša so sebou ťažkosti. Každá zmena prináša nové výzvy. Zmena rýchlo mení zabehané koľaje. Prináša istú mieru stresu a napätia. Ľudia mali vždy rešpekt i strach pred všetkým novým. Spoliehanie a odkladanie na poslednú chvíľu stres len umocňuje.

Na zmeny je potrebné sa zodpovedne pripraviť.

Nie vždy je dostatok času a priestoru. O to viac pozornosti treba sústrediť na prípravu. Príprava znamená, v predstihu získať všetky potrebné informácie. V prípade potreby  ich konzultovať s odborníkmi. Premyslieť si jednotlivé kroky a pochopiť zákonitosti i súvislosti. Rozmýšľať a analyzovať. Potom rozhodovať a konať.

V skratke.

Príprava je niečo, ako v predstihu prečítať priložený návod..

Ak niečomu nerozumieme, hľadať vysvetlenia. Hľadať logiku a súvislosti. Pripravení ľudia majú náskok. Dokážu sa vyhnúť zbytočným chybám a omylom. Minimalizujú riziká chýb a zlyhaní. Schopnosť dobre a zodpovedne sa pripraviť úzko súvisí s prekonaním vlastnej pohodlnosti. Dobre sa pripraviť na prichádzajúce zmeny. Väčšina ľudí nedokáže prekonať pohodlie. Spolieha sa, že nejako bude. To je typická argumentácia pohodlných ľudí. Výsledok ? Nepripravenosť. Následne problémy a chyby. Stres a napätie. Nepripravení ľudia zostávajú zaskočení. Potom bezradní a chaotickí. Každá zmena je pre nich silnou traumou.

Osud nepripravených a nezodpovedných ľudí.

Žiadna veľká perspektíva. Sú zdrojom a ohniskom problémov. Nič sa nevyrieši samo. Každý problém a každá zmena potrebuje pripravených a kompetentných ľudí. Venujme dostatok času a energie príprave. Pokojnej a systematickej príprave. Výrazne nám uľahčí život. Pripravení ľudia budú stále viac žiadaní.

Strom Zdravia 2