Príprava vždy pomôže

Neustále pozorujeme, že ľudia nie sú pripravení na zmeny.

Nie sú pripravení na novú situáciu. Na nové úlohy a výzvy, ani na rýchle zmeny. Dnes je všetko v pohybe. Sme svedkami rýchlych a hlbokých zmien. Sme nielen pasívnymi svedkami, ale i aktívnymi účastníkmi. Mnohí to ešte úplne nepochopili. Stále podceňujú prípravu. Spoliehajú sa na náhodu a šťastie. Nechávajú všetko na poslednú chvíľu. Každá zmena prináša so sebou ťažkosti. Každá zmena prináša nové výzvy. Niečo stále mení zabehané koľaje. Prináša istú mieru stresu a napätia. Ľudia mali vždy rešpekt i strach pred novým. Spoliehanie a odkladanie na poslednú chvíľu tento stres umocňuje.

Rozumná stratégia hovorí, že na zmeny je potrebné sa dobre a zodpovedne pripraviť.

Nie vždy je dostatok času a priestoru. O to viac pozornosti treba sústrediť na prípravu. Príprava znamená, v predstihu získať všetky potrebné informácie. V prípade potreby  ich konzultovať s odborníkmi. Premyslieť si jednotlivé kroky a pochopiť zákonitosti. Rozmýšľať a analyzovať. Potom rozhodovať a konať.

V skratke.

Príprava je niečo, ako v predstihu prečítať priložený návod..

Ak niečomu nerozumieme, hľadať vysvetlenia. Hľadať logiku a súvislosti. Pripravení ľudia majú náskok. Dokážu sa vyhnúť zbytočným chybám a omylom. Minimalizujú riziká chýb a zlyhaní. Schopnosť dobre a zodpovedne sa pripraviť súvisí so schopnosťou prekonania pohodlnosti. Dobre sa pripraviť na prichádzajúce zmeny. Väčšina ľudí nedokáže prekonať pohodlie. Spolieha sa, že nejako bude. To je typická argumentácia neúspešných ľudí. Výsledok ? Nepripravenosť, problémy a chyby. Stres a napätie. Nepripravení ľudia zostávajú zaskočení. Bezradní a chaotickí. Každá zmena je pre nich traumou.

Nikto nemá v obľube nepripravených a nezodpovedných ľudí.

Sú zdrojom a ohniskom problémov. Nič sa nevyrieši samo. Každý problém a každá zmena potrebuje pripravených a kompetentných ľudí. Venujme dostatok času a energie príprave. Pokojnej a systematickej príprave. Výrazne nám uľahčí život. Pripravení ľudia budú stále viac žiadaní.

Strom Zdravia 2