Darca je víťaz

Štedrosť je znak vnútornej integrity a osobnej prosperity.

Kto dáva, ten dostáva. Čím viac dáme bez toho, aby sme niečo očakávali, tým viac sa nám vráti späť. Neoľutujeme. Nemusí sa to vrátiť práve zo zdroja, z ktorého to očakávame. Zriedka sa stane, že dostaneme niečo späť práve od človeka, ktorého sme predtým obdarovali. Darovať môžme čokoľvek. Peniaze, čas a svoju energiu. Ale napríklad i záujem, či pozornosť. Funguje to trochu inak. Darované sa nám môže vrátiť z iného a úplne nečakaného zdroja. V správnom čase a správnej forme.

Vždy, keď niečo spontánne dávame, získavame dobrý pocit.

Pocit vnútorného potešenia a naplnenia. Najviac získava ten, kto dáva. Kto dostáva, získava paradoxne menej. Darca získava viac ako príjemca. Dávanie je zdroj pozitívnej energie a zdravého sebavedomia. Začneme priťahovať správne a pozitívne udalosti. Správnych ľudí v správnom čase. Začína sa nám dariť, priťahujeme šťastie a spokojnosť. Dostávame sa do kolobehu šťastných krokov, udalostí a rozhodnutí. Stúpame na rebríčku.

Dávajme bez toho, aby sme niečo očakávali.

To je základ a podstata tohto výnimočného  javu. Dávajme bez toho, aby obdarovaný vedel z akého zdroja dar pochádza. Nie je to podstatné. Dobrý pocit nám zostáva. Pozitívna energia spolu s ním. Nepotrebujeme ďakovanie ani vďačnosť. To je na strane obdarovaného. Anonymita je naša cnosť. Anonymita znamená, že nič neočakávame. Ani vďačnosť ani reciprocitu. Ani pocit záväzku. To nie je cieľom nášho darcovstva. Každá láskavosť, ktorú nezištne spravíme, spustí kolobeh pozitívnych udalostí. Všetko má svoju logiku. Nemusíme všetkému chápať. Naša veľkorysosť nám zmení život. Mení našu osobnosť. Každým darom rastieme.

Strom Zdravia 2