Čítanie je dobrá rada

Viete, čo charakterizuje múdrych ľudí ?

Čím sa odlišujú od ostatných ? Je to úplne jednoduché. Možno to niekoho prekvapí, alebo zaskočí. Odlišujú sa tým, že radi a veľa čítajú. Čítajú pravidelne, vytrvalo a so záujmom. Čítanie im prináša radosť, vedomosti a inšpirácie. Pravidelným čítaním neustále rastú.

Čítanie otvára dvere. Pomáha objavovať nové svety a odkrývať nové obzory.

Ten, kto číta pracuje na svojom osobnom i odbornom raste. Vedci dokonca dokázali, že množstvo zarobených peňazí je priamoúmerné množstvu prečítaných kníh. To ma zaujalo. Mnohí úspešní ľudia sa priznali, že práve čítanie im zmenilo život. Aká je dnes realita ? Drvivá väčšina ľudí nečíta. Nebaví ich to. Dávajú prednosť iným činnostiam. Nemajú dosť trpezlivosti. Tragicky vyznieva konštatovanie mladých ľudí o tom, že nikdy v živote neprečítali žiadnu knihu. Ich život ale podľa toho aj vyzerá. Tým, že nevedia čítať, nevedia písať ani komunikovať. Zostávajú im druhoradé a podradné práce.

Čítanie je zdrojom nápadov a inšpirácie.

Zdrojom vynikajúcich príkladov. Za cenu knihy dostanete vedomosti a poznatky. Vedomosti, ktoré zbierali autori veľa rokov. Niekedy celoživotné skúsenosti a poznatky. Máme ich akoby na dlani. Rýchlo a pohodlne. Objavíme mnohé zaujímavé riešenia. Dostaneme odpoveď na otázky, ktoré sme dlho hľadali. Zhromažďovanie nápadov, postrehov a vedomostí posúva hranice poznania stále vpred. Záverom jedna rada.

Kupujme pravidelne knihy a budujme si knižnicu !

Pomaly, pokojne, krok za krokom. Niektoré knihy treba čítať opakovane. Niekedy s odstupom času. Je užitočné, robiť si poznámky. Orientovať sa v knihách. Mať vlastný systém. Knihy sú veľká hodnota. Knihy sú skutočný majetok. Duchovný i materiálny.

Venujme sa čítaniu a venujme sa knihám.

Investujme tomu čas, energiu i prostriedky. Mnohonásobne sa nám vrátia. Lídri sú pravidelnými a vášnivými čitateľmi. Majú veľké a hodnotné knižnice. Rozsiahle knižnice sú znakom skutočných lídrov. Jeden z ich základných znakov. Sčítanosť je ich základná vlastnosť a schopnosť. Čítanie je kľúč k lepšej budúcnosti. Každý má rovnakú šancu. Čítanie je dostupné pre drvivú väčšinu ľudí. A predsa číta len nepatrná menšina. Je to teda o záujme a prioritách. Objavme teda nádherný svet kníh ! Vyplatí sa..

Strom Zdravia 2