Paretovo pravidlo

Paretovo pravidlo je všeobecný a univerzálny princíp.

Ide o jednoduché pravidlo. Poznáme ho aj ako pravidlo 20:80. Jeden z najužitočnejších princípov pre efektívne využívanie času a energie. Čo to znamená? Na vysvetlenie. 20 % zákazníkov nám prinesie 80 % obratu. Alebo ! 20 % našej činnosti nám prináša 80 % nášho profitu. Poučenie ? Zamerajme sa na tých 20 %, ktoré sú naozaj dôležité a prinášajú profit.

Paretovo pravidlo je základom efektívnosti.

Uplatnenie tohto pravidla v živote je podmienené realizáciou potrebných zmien a krokov. Zamyslime sa nad všetkým, čo a ako robíme. Nie sme obeťou vlastných stereotypov? Môže to byť cesta k problémom a priemernosti.

Odhaľme tých mýtických 20 %.

My rozhodujeme. My si vyberáme ! Tých zostávajúcich 80 % má podstatne menší význam, ako im pripisujeme. Majú oveľa menší význam, ako si sami pripisujú. Smutným faktom zostáva, že väčšina ľudí to nedokáže. Nevie oddeliť tých víťazných 20 % od tých vedľajších 80 %. Výsledok ? Trápia sa a stagnujú. Pracujú veľa a pritom neefektívne. Pritom tých 20 % má častokrát i desaťnásobnú hodnotu. Jedna úloha je niekedy dôležitejšia a významnejšia ako desať iných. Jeden klient je dôležitejší ako desať iných klientov. Umenie je odhaliť, ktorý z nich to sú.. Veľa ľudí namáhavo pracuje. Ale dosiahnu málo. Ich profit nie je úmerný vynaloženej námahe a prostriedkom. Naučme sa odmietnuť tých 80 %..

Naučme sa koncentrovať pozornosť a sily na správnych 20 %.

Najťažšie je začať. Opakujme postup. Opakovaním sa stáva zvykom. Ak sa rozhodneme zamerať na dôležité úlohy, postupne si tento postup zafixujeme. Naopak, ak sa rozhodneme vždy začínať plnením nepodstatných a druhoradých úloh, strácame čas a efektivitu. A to je problém ! Zvyk je železná košeľa. Nesprávny zvyk znamená neefektívny postup. Produktívni ľudia sú trénovaní k tomu, aby vždy začínali najdôležitejšími a strategickými úlohami. Zameriavajú sa na oblasti, ktoré dokážu pozitívne ovplyvňovať ich profesionálny a osobný rast. Eliminujú zo svojho života činnosti, ktoré majú nízku hodnotu a mizivý význam.

Strom Zdravia 2