Osobný zabezpečovací program

Základná podmienka pokojného života.

Základ finančnej nezávislosti. Finančné zabezpečenie a nezávislosť by mali byť jednou z našich priorít. Súčasná doba len podčiarkuje význam tohto konštatovania.

Každý by mal mať osobný zabezpečovací program.

Jasný plán, ako ho realizovať. Tragédiou zostáva, že málo ľudí berie túto otázku vážne. Buď sa s ňou vôbec nezaoberajú, alebo sa začnú zaoberať neskoro. Následky sú často tragické. Niet času ani reálnej možností na nápravu. Ľudia riešia každodenné bežné a banálne problémy. Nemyslia strategicky. Chýba im dlhodobé finančné plánovanie a osobný strategický plán.

Mnoho ľudí nemá žiadne úspory ani disponibilné zdroje.

Väčšina ľudí žije na dlh. Majú úvery, hypotéky a lízingy. Účtovne sú v mínuse. Mnohí v hlbokom mínuse. Na desiatky rokov. Platia splátky, platia vysoké úroky. Žijú finančne na doraz. Nemajú žiadne finančné rezervy. Minú všetko, čo zarobia. Nedisponujú žiadnou voľnou finančnou hotovosťou. Stačí jedna komplikácia. Strata zamestnania, dlhodobá choroba, rozvod. Následkom je finančná tieseň. Pokoj sa stráca, nervy pracujú. Týchto ľudí delí od osudu bezdomovcov hypoteticky iba niekoľko mesiacov. Strata momentálneho finančného príjmu znamená pohromu. Roky každému plynú. Sily ubúdajú, pracovná výkonnosť klesá. Staroba klope na dvere. Na účte pár eúr. Spoliehanie sa na dôchodok je takmer hazardná hra.. Pár stovák. Perspektíva nevyzerá ružovo.

Základné pravidlo : potrebujeme dostatok peňazí, aby sme žili v pokoji a nemuseli sa trápiť s peniazmi.

Potrebujeme také množstvo peňazí, aby sme sa cítili bezpečne. Ak sa nám to nepodarí, čaká nás ťažký a komplikovaný život. Nebudeme rozmýšľať o inom, len o peniazoch. Budeme rozmýšľať nad svojou biedou a nadávať na politikov. Finančné ťažkosti budú mať dopad na naše konanie a rozhodnutia. Finančný nedostatok je častou príčinou rozvodov, partnerských nezhôd a rodinných tragédií. Finančný stres býva spúšťacím mechanizmom mnohých telesných a duševných ochorení.

Robme všetko, aby sme sa finančne zabezpečili. A robme to včas !

Nenechávajme to na zajtra. Čas rýchlo plynie. Základnými nástrojmi osobného zabezpečovacieho plánu je šetrenie a poistenie. Poprípade rozumné a zodpovedné investovanie. Ale nezabudnime ! Investovaniu musí predchádzať investigácia. Investovanie je dlhodobý systematický proces. Vyžaduje si vedomosti a skúsenosti. Nie je pre laikov. Tí si musia vystačiť so šetrením a poistením.

Šetrime dlhodobo, zodpovedne a disciplinovane !

Rozhoduje vlastná sebakontrola. Každý si vie spočítať, akú sumu potrebuje na starobu. Pozor ! Ceny budú rásť, životné náklady tiež. Lekári budú drahí a lieky tiež nebudú zadarmo. Osobné finančné zabezpečenie v starobe je vážna vec. Príliš vážna na to, aby sme sa jej mohli vyhýbať, alebo ju podceňovať.

Zodpovednosť je na každom jednotlivcovi.

Je to individuálna zodpovednosť. Spoliehať sa na štát je naivné. Štát bude mať iné starosti. A bude ich dosť, to si píšme. Finančná nezávislosť a stabilita sú základom spokojného a plnohodnotného života. Iná cesta sa rovná hazardu.

Strom Zdravia 2