Zbrklosť vyjde draho

Zbrklosť je často dôvodom problémov a ťažkostí.

Za chyby sa platí. Poriadne draho. Slovenské príslovie hovorí : dvakrát merať a raz rezať ! Prevencia proti zbrklosti a unáhlenosti. Zbrklosť je spontánne a unáhlené rozhodnutie, alebo konanie bez triezveho a rozumného uváženia. Priamy následok zbrklého konania je, že následne ľutujeme, čo sme urobili. Vrhli sme sa na vec rýchlo, spontánne a intuitívne. Bez racionálneho a triezveho základu.

Zbrklosť ide ruka v ruke s netrpezlivosťou.

Pokojný a trpezlivý človek málokedy urobí zbrklý krok. Zbrklosť je negatívny protipól váhavosti. Oba sú škodlivé. Nadšenie a prehnaný optimizmus sú často živnou pôdou zbrklosti. Nadšenie treba držať pod rozumnou kontrolou. Môže niekedy zviesť z cesty a oklamať zdravý rozum.

Vyvarujme sa zbrklých rozhodnutí.

Nechajme si čas na rozmyslenie. Uvažujme a poraďme sa s okolím. Každé zlé rozhodnutie je drahé. Nič nie je tak drahé ako zlé rozhodnutie. Náprava chýb a omylov stojí veľa síl a prostriedkov. Dá sa tomu vyhnúť. Platí pravidlo. Lepšia prevencia, ako liečba. Predovšetkým je oveľa lacnejšia.

Naučme sa ovládať svoje potreby a emócie.

Kontrolujme svoje myslenie a rozhodovanie. Nebuďme príliš dôverčiví. Pozor na reklamu! Zbrklosť priviedla mnoho ľudí do problémov. Stačí neuvážená hypotéka na 20 rokov a sme v pevnej pasci. Možno stačilo pár mesiacov počkať a byt by bol o 20 % lacnejší.. Známy scenár. Stačí neuvážený sľub a sme roky v problémoch. Rozmýšľajme a naučme sa odmietať, ak je to potrebné. Za vlastnú zbrklosť nakoniec tvrdo platíme.

Strom Zdravia 2