Priority a posteriority

Večný a opakovaný problém !

Stanovenie jasných a pevných priorít znamená pre väčšinu ľudí stále ťažko riešiteľný problém. Tápajú. Nemajú jasno. Väčšinou v tom nie sú dostatočne disciplinovaní.

Priorita je to, na čom nám záleží a čo je skutočne dôležité.

Podľa toho organizujeme svoj čas a aktivity. Podľa toho si vyberáme ľudí. Podľa toho sa v praxi rozhodujeme. V prípade posteriority je to naopak.

Posteriorita je to, na čom menej záleží a nie je dôležité.

Posteriority znesú odklad. Nie sú dôležité ani prioritné. V rebríčku dôležitosti stoja so značným odstupom za našimi prioritami.

Múdry človek by mal poznať rozdiel medzi prioritami a posterioritami.

V tom je základ. V poznaní, čo je skutočne dôležité a potrebné. Mať v tom jasno a držať túto líniu. Žiť podľa priorít. Také poznanie vedie k tomu, ktoré činnosti prestaneme robiť, alebo ich budeme minimalizovať. Uvoľníme si ruky a priestor pre priority. Uvoľníme si ruky pre skutočne hodnotnú a zmysluplnú činnosť. Posteriority sú často lepkavé a návykové. Robíme ich dlho a takmer automaticky. Strácame čas i energiu. Nevieme si predstaviť ako by sme ich opustili. Robíme ich roky… Chyba ! Často nemajú žiadny význam. V podstate nám nič neprinášajú, len zaberajú čas a priestor.

Schopnosť stanoviť si priority a oddiferencovať priority od posteriorít je kľúčom k pokoju, osobnému rastu a prosperite.

Zamyslime sa a analyzujme. Pokojne, objektívne a trpezlivo. Dopracujeme sa k zaujímavým záverom. Pochopíme svoje priority a odhalíme zbytočné posteriority. Tým sme si veci ujasnili. Držme sa priorít. Venujme im čas i pozornosť. Disciplína pri ich napĺňaní nás bude posúvať dopredu. Priority sú ako smerovky, vedúce k naplneniu stanovených cieľov.

Strom Zdravia 2