Strategické myslenie

Na začiatku sú vždy ciele !

Presne stanovené, jasne definované a napísané ciele. Ciele určujú smer, ktorým sa máme uberať. Rozumní a zodpovední ľudia majú vždy ciele. Tým sa odlišujú od ostatných.

Strategické myslenie je manuál na stanovenie správnych, ambicióznych a perspektívnych cieľov.

Strategicky myslieť, znamená myslieť niekoľko krokov dopredu. Strategické myslenie je vo svojej podstate strategická príprava. Umožňuje jasne definovať predstavy. Tým i jasne pomenovať podmienky, za ktorých sa dajú realizovať. Definovať správne a systematické kroky na ich dosiahnutie. Čo robí väčšine ľudí problém, je ich vlastné myslenie.

Myslieť nie je pohodlné, ale nanajvýš potrebné a užitočné.

Myslenie je namáhavé. Väčšine ľudí sa nechce myslieť. Podvedome sa mysleniu vyhýbajú. Ľahšie je, ak myslí niekto za nás.. Myslenie je práve tá schopnosť, ktorá najlepšie charakterizuje lídrov. Lídri sa neboja sa strategicky myslieť a definovať svoje ciele. Odvážnymi krokmi a usilovnou prácou ich následne i realizovať.

Strategické myslenie je presne to, čo nikto iný za nás neurobí.

Nečakajme hotové návody a pohodlné rýchle cesty. Tak to nefunguje. Firmy s jasne stanoveným, detailne pripraveným a premysleným strategickým plánom majú vždy náskok pred konkurenciou. Majú vždy navrch pred tými, ktorím strategické myslenie a plánovanie chýba. Firma, ktorá ho má, tá firma je pánom budúcnosti. Umožňuje firme ako celku i všetkým jej zamestnancom sústrediť sa na činnosti a priority, ktoré smerujú k dosiahnutiu stanovených cieľov. Čo platí pre firmy, platí rovnako pre každého jednotlivca.

Kto chce dosiahnuť ciele, musí strategicky plánovať a strategicky myslieť.

Metódami strategického plánovania je vzdelávanie, čítanie a pozorovanie. Vedomosti, skúsenosti a pozitívne príklady nám ukazujú cestu. Keď vieme strategicky myslieť, tak si vieme určiť naše vlastné ciele. V zamestnaní, osobnom rase, investovaní, ale i v zdraví a osobných potrebách. Cieľom nemusia byť vždy len peniaze a kariéra. Môže to byť i zdravie, harmonická rodina a vnútorná spokojnosť. To sú dôležité a hodnotné ciele ! Dopracovať sa k nim nie je ľahké, ani priamočiare. Vyžaduje úsilie, čas i obete.

Ten, kto nevie plánovať, väčšinou zlyháva.

Múdri ľudia hovoria, že ten, kto zlyhá v plánovaní, plánuje dopredu svoje zlyhanie. Súhlasíme. Mnohí ľudia veria náhode. Ich život je sériou zmätočných a chaotických krokov a rozhodnutí. Čakajú na šťastie, spoliehajú sa na náhodu. Zbytočne. V rulete vyhráva len jeden z tisíc.

Strategicky myslieť znamená prevziať kontrolu a zodpovednosť nad životom.

Platí to i o našom zdraví. My sami nesieme zodpovednosť. Zdravie nezískame automaticky. Budovať a udržovať zdravie vyžaduje aktivitu a disciplínu. Nedá sa spoliehať na náhodu a šťastie. To nie je cesta ani stratégia. Skôr alibizmus a vstupenka do problémov. Disciplína a úsilie nadväzujú na strategické myslenie. Dosiahnutie cieľov spočíva v disciplíne. Základom je nepoľaviť v cieľoch. Pevná vôľa a disciplína.

Strom Zdravia 2