Odriekanie

Odriekanie má hlboký duchovný zmysel.

Určuje hodnotu, obsah a spôsob nášho života. Určuje naše hodnotové smerovanie a orientáciu v živote. Odriekanie je hlboký a zmysluplný biblický pojem. Nebudeme nateraz hovoriť o náboženstve. Obsah slova odriekanie nemá len náboženský význam, odriekanie má univerzálny zmysel.

Odriekanie je základom duševnej čistoty a psychohygieny.

Odriekanie je liek proti konzumu a nezdravému materializmu. Dnešný človek sa stal predovšetkým konzumentom. Aktívnym a takmer neohraničeným konzumentom. Najsilnejším nástrojom konzumu je reklama. Cieľom reklamy je vyvolať nespokojnosť s tým, čo máme. Cieľom je vyvolať novú potrebu. Prehnaná a neracionálna potreba je protipólom odriekania. Schopnosť odriekania je výsledkom zdravého rozumu a pokojnej duše.

Odriekanie a vnútorná vyrovnanosť sú spojené nádoby.

Odriekanie je cesta k spokojnému a zmysluplnému života. Ľudia so schopnosťou odriekania sú silní a pevní ľudia s jasnými životnými prioritami. Žijú spokojným a zmysluplným životom. Neporovnávajú sa s okolím, majú jasno vo svojich skutočných potrebách. Majú len to, čo skutočne potrebujú. Vedia a zriecť zbytočných vecí a vôbec všetkého, čo pre svoj život nepotrebujú.

Odriekanie prináša slobodu a vnútorný pokoj.

Príkladom je zdravie. Poškodené zdravie je jasným a rukolapným dôkazom neschopnosti odriekania. Koľko ľudí vie, že fajčenie škodí ! Napriek tomu, nevedia sa zriecť cigarety. Koľko ľudí vie, že nekontrolovaná spotreba mäsa, údenín, alebo sladkostí im škodí ! A predsa sa ich nevedia zriecť. Chýba im schopnosť odriekania. Hľadajú výhovorky. Povrchné a plytké. Problém je v ich hlave a myslení. Odriekanie je schopnosť, ktorá sa dá naučiť. Hoci postupne a malými krokmi. Začať sa dá s maličkosťami. Postupne pokračovať. Výsledok sa dostaví, život sa zmení. Pribudnú dobré pocity a hlavne dobrý pocit zo seba samého. Dokázal som si niečo odriecť ! To mi dáva pokoj a sebadôveru. Odriekanie je potrebná a dôležitá cnosť.

Strom Zdravia 2