Nekritizujme !

Vyhýbajme sa zbytočnej kritike !

Nikam to nevedie. Zaťažuje to myseľ i telo. Znepríjemňuje a komplikuje medziľudské vzťahy. Partnerské, rodinné i pracovné. Stáva sa, že často kritizujeme dookola tie isté veci a javy. Všetci poznáme vo svojom okolí takzvaných večných kritikov. Nebývajú to príjemní spoločníci. Komunikácia s nimi je vždy záťažou a býva často iracionálna. V živote platí zákon príčiny a následku. Všetko, čo vyšleme sa nám v konečnom dôsledku raz vráti. Ak vysielame kritiku, v hojnom množstve sa nám aj vráti späť.

Kritizujúci ľudia bývajú často tí najviac kritizovaní.

Kritizovanie je ich základný životný stereotyp. Čo iné sa im vráti ? Len kritika. Kritizovanie je deštruktívny a sebapoškodzujúci proces. Niekedy sa za tým skrýva snaha o dosiahnutie akejsi fiktívnej dokonalosti. Dokonalosť je vždy vecou názoru a uhlu pohľadu. Niekto považuje za dokonalé autá Porsche, iný Mercedes. Niekto nepovažuje žiadne auto za dokonalé. Dokonalosť je vždy subjektívna. To, s čím som ja spokojný, môžem považovať za dobré a pre mňa dokonalé. Stačí. Kritika je zbytočná.

Kritika je veľmi často spojená s negativizmom.

Kritizujúci ľudia často vnímajú okolitý svet negatívne a pesimisticky. Pozor ! To je nákazlivé. Ak sa začneme vyhýbať kritike a postupne sa odnaučíme kritizovať, svet sa nám začne postupne objavovať v stále lepších a optimistickejších farbách.

Nekritizovať je účinná cesta k spokojnému a vyrovnanému životu.

Život bez kritiky je oveľa lepší a príjemnejší . Cítime viac voľnosti a pokoja. Zbavujeme sa napätia a blbej nálady. Začať treba so svojou osobnou spokojnosťou. Spokojnosťou so sebou samým.

Nikdy sa sami nekritizujme !

Buďme k sebe nároční. Buďme disciplinovaní, ale nekritizujme sa. Škodíme tým sami sebe. Strácame sebaúctu a vnútorný pokoj. Zbytočná kritika nám berie kus radosti zo života. Zbytočne. Chráňme si radosť zo života. Je to veľká vzácnosť a patrí nám.

Strom Zdravia 2