Pomoc priateľov

Jedným zo základných kameňov duševného zdravia sú priatelia.

Skutoční, nezištní a spoľahliví priatelia. Priatelia, ku ktorým máme dôveru. Priatelia, ktorým na nás skutočne záleží. Priatelia, ktorí majú pre nás čas. Takí, ktorí sú nám ochotní venovať to najdôležitejšie, čo majú.To je pozornosť !

Priatelia sú nablízku, aby nás vypočuli a spoločne s nimi hľadali východiská.

Ich prítomnosť a ochota počúvať majú v mnohých situáciách nenahraditeľný význam. Je to veľmi účinná a jednoduchá forma prevencie pred depresiou. Nikto nie je depresiou ohrozený tak, ako osamelý človek bez rodiny a priateľov. Rozhovor s priateľom znamená pre vystresovaného a duševne vyčerpaného človeka možnosť, ako sa zbaviť napätia a vnútornej záťaže. Komunikovať o probléme znamená možnosť ventilovať nahromadené problémy a uvoľniť nahromadené negatívne emócie. Komunikácia prináša úľavu i nadhľad.

Pozitívne myslenie a správni priatelia sú východiskom z krízy.

Dnešná doba je charakterizovaná silným individualizmom a rozpadom sociálnych vzťahov. Pribúda osamelých ľudí. Pribúda takzvaných singlov, ktorí žijú sami, vlastným nezávislým životom. Ale pribúda i depresií! Vidíme súvislosť. Módou sa stáva nahrádzanie reálnych vzťahov virtuálnymi formami. Pomocou internetu a sociálnych sietí. Nemôžu nahradiť osobný kontakt, ani vybudovať hodnotný priateľský vzťah. Národy, ktoré sú typické pevnými rodinnými, či rodovými zväzkami a komunitami sú na tom lepšie. Výskyt depresie je tam nízky. Rodina a komunita vytvárajú pre každého jedinca zázemie. Nikto nie je sám. Vždy je niekto nablízku, kto je pripravený pomôcť. Nikdy nezabúdajme na svojich dobrých, verných a spoľahlivých priateľov. Je to veľký dar a šťastie. Neľutujme pre nich čas ani pozornosť.

Strom Zdravia 2