Ako viesť osobné účtovníctvo

Venujme našim účtom čas i pozornosť.

Pravidelne ich sledujme a kontrolujme. Nebuďme povrchní ani ľahkomyseľní ! Ak chceme žiť v dostatku, musíme mať účty spoľahlivo pod kontrolou. Musíme presne poznať reálne príjmy a kontrolovať výdavky.

Účtovníctvo je namáhavá a systematická, no užitočná  činnosť.

Ľudia sa jej vyhýbajú.  Je to mravenčia a otravná práca. Skúsme zmeniť pohľad. Ide predsa o naše peniaze. Je v tom naša práca, čas energia. Naše vlastné nervy. Neplytvajme teda s drahocennými zdrojmi.

Ak plytváme peniazmi, tak plytváme zdravím, časom a energiou.

To všetko nám môže na inom mieste a v inom čase chýbať. Naša osobná produktivita dostáva vážne trhliny. Prichádzame zbytočne a hlúpo o peniaze. Je to zradné. Často ide zdanlivo o malé sumy. Malé sumy sa počas roka načítajú. Na konci roka môžme prísť k zaujímavej sume. Zbytočné straty. Peniaze môžu chýbať. Na vzdelanie, na zdravie. Na potrebné investície pre seba a rodinu.

Schopnosť narábať s číslami je predpoklad pokojného života.

Naučme sa robiť svoje finančné výkazy. Robiť ich sústavne a kontinuálne. Získame prehľad o tom, ako na tom finančne skutočne stojíme. Získame kontrolu nad svojimi peniazmi a výdavkami.

Naše osobné účtovníctvo je obrazom súčasnej a aktuálnej finančnej situácie.

Umožňuje nám vykonávať rozumné a podložené kroky a tak i rozumné a zodpovedné rozhodnutia. Poznáme tak reálny stav a možnosti. Nenecháme sa zaskočiť a vyhneme sa nepríjemným prekvapeniam.

Naše príjmy a výdavky v danom čase vyjadrujú našu reálnu finančnú bilanciu.

Vieme analyzovať, ako na tom v skutočnosti sme. Sme v mínuse, alebo v pluse ? Aký veľký je náš zisk, aké vysoké sú naše disponibilné zdroje ? Presne vieme, čo si v danom čase môžeme dovoliť. Vieme odhadnúť trendy. To je základ pre vytváranie plánov. Krátkodobých, strednodobých i dlhodobých.

Dobrá rada pre život.

Založme si a veďme si malé osobné účtovníctvo !

Sledujme pravidelne finančnú bilanciu. Naučíme sa, ako s financiami narábať. Donúti nás to rozmýšľať. Naša finančná gramotnosť a finančné zručnosti sa budú zlepšovať. Ruka v ruke s tým sa bude zlepšovať i naša finančná situácia. Budeme mať veci pod kontrolou. Mnoho ľudí to podceňuje. Žije zo dňa na deň. Spolieha sa na náhodu. Pohodlnosť im bráni počítať a rozmýšľať. Výsledkom je zlá bilancia. Každý rok sa opakuje. Prejde pár rokov a máme finančné problémy. Žiadne finančné rezervy. Peniaze unikali rôznymi dierami. Hoci malými, ale dlho a opakovane. Bilancia po 20 rokoch býva niekedy tragická.. A pritom stačilo málo. Mať svoje osobné účtovníctvo a výdavky pod kontrolou.

Strom Zdravia 2