Vážme si, čo máme

Všetko, čo sme získali poctivou prácou rúk a mysle má hodnotu.

Vážme si svoju prácu. Vážme si všetky hodnoty, ktoré sme vytvorili. Nie je to málo. Skúsme byť spokojní s tým, čo máme. Taká spokojnosť je jedným zo základných kameňov harmonického a pokojného života.

Spokojnosť s tým, čo mám je zdrojom pokoja a pocitu naplnenia.

Nikdy sa neporovnávajme s okolím. Mnoho ľudí sa snaží honobiť veci, ktoré vôbec nepotrebuje. Ich získanie neprináša šťastie ani pocit spokojnosti. Ak áno, tak iba krátkodobý pocit. Opäť ho vystrieda pocit nespokojnosti a nutkavá snaha získavať niečo iné. Vzniká hlúpa a nezmyselná špirála. Spokojnosť sa vzďaľuje. Akoby bola stále za horizontom. V skutočnosti to máme v rukách. Volá sa to úcta k všetkému, čo máme. Spokojnosť s tým, čo máme. S tým súvisí schopnosť prijímania.

Schopnosť úprimne a s vďačnosťou prijímať je vzácna osobná hodnota.

Neverili by sme, koľko ľudí nevie a nedokáže prijímať. Prijímajme s vďakou a úctou. Všetko má svoju hodnotu. Nič neprichádza automaticky. Za všetkým je práca a úsilie konkrétnych ľudí. Každý výrobok skrýva v sebe podiel ľudskej práce a umu. Hoci na druhej strane planéty.. Prijímanie nie je výmenný obchod. Neznamená, že musím hneď niečo vracať. Dajme najavo vďačnosť a láskavosť. To úplne stačí. Nekomentujme a už vôbec nekritizujme. Ak sme skutočne vďační za to, čo máme, tak stále viac viac priťahujeme hojnosť do nášho života. Dávame najavo, ako si to vážime. Nie je pritom dôležité množstvo vecí, ktoré vlastníme.

Dôležitý je náš vnútorný pocit.

Ak sme spokojní, potom sme dosiahli svoj osobný úspech. Jeden je spokojný s platom 1000 Eur a druhý nie je spokojný ani s 10 000 Eur. Obávam sa, že ten, ktorý má dnes 10 000 Eur nebude spokojný, ani keby mal desaťnásobok. Problém nie je v peniazoch, ale v hlave. Netvrdím, že človek by sa mal brániť ďalšiemu rozvoju a rozkvetu. No nie z pocitu viny, alebo zlyhania. Kto si neváži čo má dnes, ten si nebude vážiť ani to, čo bude mať zajtra.

Strom Zdravia 2