Domov je náš chrám

Šťastný a spokojný domov je najvzácnejší dar.

Náš domov si nadovšetko vážme a chráňme. Domov je miesto, kde prežijeme najväčšiu časť svojho života. Domov rozhodne stojí za to, aby sme mu venovali pozornosť a záujem. Domov by mal byť tým miestom, kde pokojne a šťastne žijeme a kam sa s radosťou a vraciame. Na tomto mieste my sme mali cítiť pozitívnu energiu, pohodu a pokoj. Náš domov je i našim obrazom. Náš domov je našou vizitkou. Odrazom nášho vnútorného pokoja a vnútorného sveta.

Venujme dostatok času a energie svojmu domovu.

Dbajme na jeho poriadok a čistotu. Ak tak nie je, dajme sa hneď do práce. Odvďačí sa nám príjemným pocitom a harmóniou. V prípade, že si hľadáme nový domov, venujme vždy dostatok času jeho výberu. Správny výber nášho nového domova, kde budeme naozaj šťastní a spokojní je veľmi zodpovedné poslanie. Majme otvorenú hlavu i dušu. Vyberajme starostlivo a pokojne. Hlavou i srdcom. Rozum a emócie by mali byť v správnej rovnováhe. Nerobme rýchle a unáhlené kompromisy. Domov je miesto pre náš život a život našej rodiny.

Nikdy nehaňme starý domov, ktorý opúšťame !

Nezaslúži si to. Zohral dôležitú úlohu v našom živote. Svoju úlohu a poslanie splnil. V duchu mu poďakujme za všetky roky, ktoré sme v ňom prežili. Určite sme tam prežili veľa pekných a príjemných chvíľ. Nachádzali sme v ňom útočisko a zázemie. Zaslúži si našu vďačnosť a ocenenie. Získavame dobrú energiu, ktorá nám pomôže pri budovaní nášho nového domova. Len tak nájdeme naozaj skvelé miesto pre náš nový domov. Náš domov je chrám, kde žijeme s našou rodinou a blízkymi. Miesto pokoja, pohody a harmónie. Nie je dôležitá veľkosť a noblesnosť nášho domu. Dôležitý je vnútorný pocit a spokojnosť. Rozhodujúce je, aby sme tam boli šťastní. Aby sme sa tam s láskou a radosťou vracali.

Strom Zdravia 2