Miernosť nadovšetko

Zachovajme si za každých okolností zdravý rozum a triezvu myseľ.

Robme všetko s mierou. Kontrolujme sa, ako a čo robíme. Rozmýšľajme a oči a uši nech sú stále otvorené. Dávajme pozor, aby sme niečo nezačali preháňať. Ľudia radi preháňajú. Príčinou býva tvrdohlavosť, zanovitosť a samoľúbosť. Niekedy silný individualizmus. Ľudia bez miery sa ťažko prispôsobujú. Sú presvedčení o svojej pravde a o správnosti svojho snaženia.

Schopnosť nájsť správnu a optimálnu mieru je základom prežitia a spokojného života.

Je to základný predpoklad pre zachovania zdravia a dobrých vzťahov. Každý z nás by mal poznať svoju mieru. Mieru v práci, mieru v jedení, či mieru v pití alkoholu. Mieru v nakupovaní i mieru v láske k zvieratám. Mohli pomenovať mnohé ďalšie miery …

Všetko, čo sa preháňa je škodlivé.

Navonok správny a ušľachtilý cieľ a s ním spojená snaha sa môže v krajných prípadoch zmeniť na nepríjemnú mániu. Veci sa postupne vymknú spod kontroly.

Základom stanovenia správnej miery je obyčajný zdravý rozum.

Má ho každý. Nie je sa na čo vyhovárať. Táto schopnosť sa nezískava vzdelaním ani akademickými titulmi. Pomôckou nám môže byť napríklad i dobre mienené upozornenie  priateľa. Môže nás upozorniť na naše správanie. Berme ho vážne. Neurážajme sa. Niekedy ideme bezhlavo dopredu a nevšimneme si, že sme na nesprávnej a nezdravej špirále. Stratili sme mieru, preháňame. Škodíme sebe i druhým. Úsilie, alebo záľuba sa môže zmeniť na nebezpečnú mániu. Prestávame sa kontrolovať, nemáme mieru. Pomôckou nám môžu byť skúsenosti z nášho okolia. Môže to byť zlý a nešťastný príklad v našom okolí. Takých sú desiatky.. Ľudí, ktorí niečo poriadne preháňali.

Človek, ktorý nemá mieru, prestáva sa kontrolovať.

Rýchlo dochádza ku konfliktom v rodine i na pracovisku. Dochádza ku konfliktom a odcudzeniu s okolím. Je dobré, zamyslieť sa nad svojím životom a svojimi individuálnymi mierami.

Zdravie a dodržiavanie rozumnej miery sú spojené nádoby.

Kto nedodržuje mieru v jedení, ten smeruje k problémom a predčasnej smrti… Kto nemá mieru v pití alkoholu, ten ide hneď za ním. Kto stratí mieru vo fajčení, o tom ani nemusíme hovoriť.. To, čo počujeme častejšie sú výhovorky. Plané, nerozumné a nezodpovedné slová a postoje. Miera totiž priamo súvisí s disciplínou a odriekaním.

Strom Zdravia 2