Tímová práca

Nevyhnutným predpokladom dosiahnutia cieľov je spolupráca.

Dnes viac, ako kedykoľvek predtým. Spolupráca a tímová práca. Čas osamelých strelcov je dávno za nami. Žijeme v konkurenčnom prostredí. Len pripravení hráči dokážu napredovať a konkurovať. Ani najšikovnejší a najusilovnejší jednotlivec nedokáže sám dlhodobo uspieť. Potrebuje pomoc a podporu. Sme svedkami rýchleho vývoja. Technickej a informačnej revolúcie. Prudký nárast informácií a inovácie prinášajú stále užšiu špecializáciu.

Nikto nemôže všetko vedieť. Nikto nemôže všetko ovládať.

Potrebuje spoluprácu. Potrebuje spolupracovníkov a priateľov. Na ktorých sa môže spoľahnúť, ktorí mu pomôžu riešiť náročné úlohy. Sám si väčšinou nepomôže. Je to logické. Každý, kto chce niečo dosiahnuť, potrebuje mať schopných a spoľahlivých ľudí. Potrebuje odborníkov.

Snaha o nezávislosť je skôr naivná a imaginárna.

Každý skôr, či neskôr narazí na problém. Nevie ho vyriešiť, alebo len s veľkou námahou a stratami. Časovými a finančnými. Tomu sa dá rozumne predísť. Obrátiť sa na správneho človeka. Odborníka. Umením lídrov je schopnosť budovať tím.

Každý rozumný líder pozná význam tímu.

Pozná cenu schopných ľudí. Vie oceniť odbornosť a kompetentnosť. Oceniť schopnosť sa učiť a posilňovať kolektív. Oceniť efektívnosť a akcieschopnosť. Vyberajme si odborníkov. Nebojme sa na nich obrátiť. Veľa sa naučíme. Vyberajme si správnych ľudí, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Význam tímovej práce neustále stúpa. V správne fungujúcom tíme sa znásobuje sila a produktivita. Správne fungujúci tím dokáže viac ako jednotlivec.

Strom Zdravia 2