Píšme na papier ! Co je psáno, to je dáno..

Začnime pravidelne používať pero a papier !

Stanovili sme si ciele. Máme jasné predstavy, čo chceme dosiahnuť. Poznáme svoje potreby. Napíšme ich na papier. Jasne a zrozumiteľne ich sformulujme. Urobme jasný, konkrétny a zrozumiteľný zoznam cieľov. Ciele a predstavy formulujme a zapisujme na papier.

Písanie cieľov je jednoduchá a účinná metóda.

Je to skvelý a užitočný nástroj. Pri písaní týchto zoznamov budeme stále jasnejšie a presnejšie koncipovať a racionalizovať naše ciele. Budeme si ich stále viac vizualizovať. Napadnú nás i mnohé dôležité kroky, na ktoré sme predtým nemysleli. Väčšina ľudí stále nevie, čo konkrétne chce dosiahnuť. Nemá jasnú a ucelenú predstavu.

Písanie na papier je tvorivý a dynamický proces, pri ktorom dochádza k ujasneniu a konkretizácii predstáv a cieľov.

Imaginárne sa mení na konkrétne. Používajme papier i pero čo najviac. Píšme smelo, odvážne a ambiciózne. Píšeme sebe. Pre našu potrebu. Nemajme strach ani obavy. Možno sem-tam niečo škrtneme a prepíšeme. To nevadí. Môžeme rozdrobiť a rozložiť ciele na malé časti i jednotlivé kroky. Všetko sa začína víziou. Na základe vízie vzniká cieľ.

Písanie znamená formulovanie.

Písaním formulujeme cestu k naplneniu cieľov. Pri písaní a formulovaní sa nemusíme obmedzovať. Cíťme sa ako neobmedzení vizionári. Cíťme sa, ako ľudia s možnosťami a schopnosťami. Pevne si vsugerujme, že máme všetko, čo potrebujeme k naplneniu cieľov. Schopnosti, prostriedky i spojencov.

Zabudnime na obmedzenia !

Už na začiatku by nás zabrzdili v pokroku a rozvoji. Vytvorme si na papieri zoznam cieľov. Definujme osobné priority. Definujme, ktoré ciele sú prioritné a rozhodujúce. Prioritné ciele sú tie, ktoré majú najväčší vplyv na pokrok a pozitívnu zmenu v živote.

Písanie cieľov je silná a účinná zbraň.

Skvelý motivačný prostriedok. Dočkáme sa príjemných prekvapení. Ciele sa začnú postupne stávať skutočnosťou. Začnú naberať konkrétne a reálne obrysy. Písanie a jasné sformulovanie cieľov nám dodá sebavedomie. Dodá nám odvahu a posilní rozhodovaciu schopnosť. Čím sú zoznamy presnejšie a detailnejšie, tým ciele získavajú reálnejší a konkrétnejší obraz. Život vidíme pod iným uhlom. Po dosiahnutí prvých cieľov dokážeme formulovať stále odvážnejšie. Máme potrebnú pôdu pod nohami. Presvedčenie, že to dokážeme.

Strom Zdravia 2