Žiť na doraz

My sami si vyberáme, my sami sa rozhodujeme.

Aký spôsob života zvolíme ?  Či sa vyberieme smerom k dosiahnutiu zdravia a pokoja, alebo sa budeme stále za niečím naháňať. Veľa ľudí sa stále niekam ženie. Keď sa ich opýtame kam, tak väčšina z nich nevie rozumne odpovedať. Nemajú žiadnu dôveryhodnú odpoveď. Vonkajší tlak a neuspokojené túžby ich ženú stále vpred. Kam, to sami nevedia.

Nemajú cieľ ani rozumnú dlhodobú stratégiu.

Prispôsobujú sa vplyvu okolia. Všetci utekajú, tak utekám aj ja !  Sú to často usilovní a pracovití ľudia. Veľa pracujú, ale výsledky tomu často ani nezodpovedajú. Žijú v určitom kruhu. Stále viac robia a stále viac platia. Čím viac robia, tým platia vyššie účty. To ich núti stále zvyšovať tempo. Pracujú viac a tvrdšie. A platia stále vyššie účty. Mylne si myslia, že jediným riešením je stále viac a rýchlejšie pracovať. Žijú rýchlym, povrchným a nekvalitným životom. Nevedia oceniť život, ani užiť plody svojej práce. Väčšinou prispievajú na príjemný a pohodlný život iných. Na svoj úkor. Nemyslia na svoje potreby. Majú tendenciu nechať sa využívať. Skúsenosti hovoria, že títo ľudia si ťažko budujú sociálne väzby a dlhobobé priateľské vzťahy. Prečo ? Jednoducho nemajú čas. Stále sú v pohybe, stále niekam bežia. Vzťahy vyžadujú čas, pokoj a pozornosť. To všetko im chýba.

Smerujú postupne viac, či menej do izolácie.

Zostávajú im len pracovné a profesionálne vzťahy. Často krátkodobé a pragmatické. Ich sociálne a rodinné zázemie býva slabé. Chýba im vnútorný pokoj a sústredenosť.

Ich práca a činnosť sú málo efektívne a často povrchné.

Výsledky nezodpovedajú vynaloženej námahe. Orientujú sa viac na množstvo ako na kvalitu. Pridaná hodnota ich práce nebýva vysoká. Musia skôr robiť veľa práce za relatívne málo peňazí. To ich stále viac udržuje v pomyselnom kruhu. Netešia sa veľkej dôvere svojich klientov. Efektívnosť a kvalita ich práce je úmerná veľkosti ich konečnej odmeny.

Tento spôsob života platia nakoniec vlastným zdravím.

Podobný spôsob života je spoľahlivou vstupenkou k zdravotným problémom. Svojim rýchlym behom akoby rýchlejšie bežali k zdravotným ťažkostiam. Tento typ ľudí býva často postihnutý závažnými srdcovocievnymi ochoreniami. Často trpia depresiami a úzkostnými stavmi. Nie sú to šťastní, ani spokojní ľudia. Dráha ich života je síce rýchla, ale to je všetko. Nebýva korunovaná úspechom. Len ďalšou a ďalšou prácou a ďalším platením a nákladmi. Končia vyčerpaní a vyhorení. Nezriedka chorí a osamelí. My si vyberáme svoju cestu. Čítajme, rozmýšľajme a hľadajme si pokojnú a vyváženú cestu.

Strom Zdravia 2