Dôverčivosť je riziko

Pozor na prílišnú dôverčivosť !

Väčšinou sa nevypláca. Svet je krutý a zákerný. Počítajme s tým v každej chvíli. Buďme radšej opatrní a zdravo nedôverčiví. Vždy sa nájde niekto, kto nás chce napáliť. Nájdu ľudia, ktorí nás chcú nachytať na hruškách a dostať nás tam, kde chcú.

Dávajme si pozor na ľudí okolo seba.

Dávajme pozor, čo hovoria a ako sa správajú. Rozmýšľajme a analyzujme. Uvažujme nad ich správaním a zámermi. Skrytými i otvorenými. Preverujme si ich informácie. Neberme všetko za bernú mincu, nepreberajme nekriticky a zbrklo cudzie názory. Preverujme si získané informácie. Predídeme mnohým problémom a nepríjemnostiam. Majme dobrý čuch ! Na podvodníkov a falošných hráčov. Ak všetkému hneď uveríme, budete mať v hlave postupne zmätok. Každý človek má svoje vlastné predstavy a názory. Nemusia byť vonkoncom objektívne a správne.

Mozog by mal vykonávať dôkladnú selekciu prijatých informácií.

Oddeliť dôležité od balastného. Vyhodnocovať a analyzovať informácie. Selektovať všetko povrchné a nedôveryhodné. Nesprávne názory nás môžu negatívne ovplyvniť a poškodiť. Môžu negatívne ovplyvniť náš pohľad na život i rozhodnutia. Dlhodobo viesť nesprávnym smerom. Výsledkom sú škody. Straty času a energie. Často i strata priateľov. Vnútorné sklamania a dezilúzie. Mnohému sa dá predísť. Existuje účinná prevencia.

Prevencia, to je predovšetkým náš pokoj, rozum a intuícia.

To predstavuje účinnú ochrannú bariéru. Pozor na prílišnú dôverčivosť. Dôverčivosť je detinská a naivná vlastnosť. Nepatrí už do reálneho sveta. Nájdime v sebe odvahu nesúhlasiť s tým, čo považujeme za nesprávne. Zabudnime v niektorých prípadoch na falošnú zdvorilosť a zdržanlivosť. Razantne odmietajme všetko, čo má byť rýchlo a pohotovo odmietnuté. Ušetríme si more problémov i sklamaní.

Strom Zdravia 2