Ako pracovať s radosťou

Ak vykonávame našu prácu s radosťou, hovoríme o veľkom osobnom šťastí.

Máme skutočný dôvod na úprimnú gratuláciu. Kto spojí prácu a osobnú prosperitu s radosťou, tak je to skvelá kombinácia. Záruka spokojného a harmonického života. Práca sa stala koníčkom i naplnením života a životných snov. Taká práca prináša okrem radosti i spokojnosť a peniaze. Niečo ako pozitívna energia. Dokonalý synergický efekt.

Snažme sa robiť prácu, ktorá nám prináša radosť.

Uprednostnime prácu, ktorá nám prináša pocit radosti. Pocit radosti je dôležitá a pozitívna emócia. Uprednostnime radosť z práce a dlhodobé ciele pred krátkodobými potrebami. Mnohí ľudia často príjmu prácu, ktorá ich nebaví a duševne vyčerpáva. Len z potreby upokojiť momentálne finančné potreby. Nadradia peniaze nad radosť. Nie je to rozumná voľba. Už len z dôvodu, že kvôli nespokojnosti budú po čase hľadať iné uplatnenie. Pravdepodobne zopakujú rovnakú chybu. Bude trvať dlho, kým sa dostanú k tej správnej práci, ktorá im bude prinášať radosť. Stratia veľa času a možno ju nakoniec ani nenájdu. Smutná perspektíva.. Robiť celý život niečo s nechuťou a odporom. Žiadna vnútorná spokojnosť ani radosť zo života. Peniaze to nevyvážia.

Veľkým životným šťastím je robiť svoju prácu s radosťou.

Robiť to, čo nás napĺňa. Robiť to, čo chceme robiť a nie iba to, čo musíme. Je to smelý a ambiciózny cieľ. Stojí za to, pokúsiť sa ho dosiahnuť. Niekedy to nejde rýchlo, ale kto má cieľ, nájde i cestu ! Pre všetkých platí zlaté pravidlo: dávať s jednoduchosťou, prikazovať so starostlivosťou, znášať nepríjemnosti s radosťou. Angelo Roncalli

Strom Zdravia 2