Život po päťdesiatke

Život sa po päťdesiatke rozhodne nekončí.

Život sa nekončí, ale niečo sa predsa mení. Zdravie začína byť ohrozenejšie. Síl a energie prirodzene ubúda. Mení sa celková výkonnosť ľudského organizmu. Rezervy už nie sú také, ako predtým. Žiadna tragédia, len normálny a prirodzený vývoj. Žiadny dôvod na skepsu. Ale určite dôvod na zamyslenie. Logicky by sa mali zmeniť i priority. Zdravý rozum a zodpovednosť prikazujú, že sa treba pokojne a objektívne zamyslieť a prehodnotiť priority. Prehodnotiť znamená, vytvoriť si nový rebríček priorít. Zamerajme sa na niektoré kľúčové body.

Prevencia.

Podstatne väčšiu pozornosť je potrebné venovať prevencii. Prevenciu vykonávať nielen náhodne a spontánne, ale vytvoriť si systematický spôsob prevencie a dôsledne ho dodržiavať. Pravidelné preventívne prehliadky u lekára. Všeobecná prevencia, urologická prevencia, u žien gynekologická prevencia. Dodržiavanie pokynov lekára. Prevencia by sa mala stať súčasťou života každého päťdesiatnika.

Pohyb.

Pohybovať sa pravidelne a systematicky. Venovať čas i priestor pohybovej aktivite. Pohyb je po päťdesiatke nesmierne dôležitý. Pravidelný a systematický. Pohyb pomáha metabolizmu, posilňuje svaly a kosti, udržuje hybnosť a pomáha srdcovocievnemu systému. Bez pohybu niet života ! Takže na nohy ! Von z fotelky a pohyb…

Jedenie.

Jedno základné a jasné pravidlo. Menej jesť ! Metabolizmus sa spomaľuje, spaľovanie je pomalšie. Tomu treba prispôsobiť i príjem potravy. Jesť menej, racionálnejšie a zdravšie. Prísnejšie sa kontrolovať. Obmedziť na minimum všetky gurmánske excesy. Naučiť sa ovládať a kontrolovať v jedle. Pozor, ide o prežitie !

Pitný režim.

Piť dostatočné množstvo tekutín. Najlepšie obyčajnej pitnej vody. Nezabúdať počas dňa na vodu. Voda je základ života a základ zdravia. Ľudský organizmus vodu potrebuje.

Spánok, oddych a relaxácia.

Život po päťdesiatke si vyžaduje pravidelný a dostatočný spánok. Spánok je najprirodzenejšia forma oddychu. Organizmus po päťdesiatke je už istým spôsobom opotrebovaný. Potrebuje väčší čas na regeneráciu. Žiadne hrdinstvá už nie sú na programe dňa. Pravidelný oddych je potrebný. Dovolenka a voľné víkendy by mali byť samozrejmosťou. Organizmus potrebuje oddych. Potrebuje regenerovať sily. Oveľa viac a intenzívnejšie ako predtým.

Práca.

Platí to, čo pri jedení. Pracovať menej ! Viac sa šetriť. Obmedzovať aktivity a šetriť sily. Výkonnosť bude klesať. Tomu treba prispôsobovať i množstvo a intenzitu záťaže. Nadprahová a nekontrolovaná pracovná záťaž môže mať u človeka po päťdesiatke až fatálne následky. Poznáme veľa podobných príkladov.. Čo sa doteraz nestihlo, možno už nemá význam začínať.. Múdry päťdesiatnik dokáže vypúšťať. Ciele už nemusia byť také bombastické ako predtým. Nakoniec, často nám stačí oveľa menej..

Vzťahy.

Nič nie je pre pokojný a zmysluplný život tak dôležité, ako vzťahy. Pokojné a harmonické vzťahy v rodine sú základným predpokladom dlhého a zdravého života. Tak hovoria takmer všetky zdravotné i sociologické štúdie. Človek je spoločenský tvor. Žije vo vzťahoch. Doma i na pracovisku. Vzťahy určujú kvalitu života. Budovanie a udržiavanie harmonických a fungujúcich vzťahov je základným prostriedkom pre pokojný život.

Nakoniec to najdôležitejšie. Duchovná obnova !

Nielen jedlom je človek živý. Život nie je len o materiálnych veciach, i keď sa stále snažia nás o tom presvedčiť. Kvalitu života určujú i iné hodnoty. Láska, rodina, priateľstvo a radosť z každodenného života. To za peniaze nekúpime. Nekúpime si milosrdenstvo, ani odpustenie. Nekúpime si vlastnú vnútornú spokojnosť a pokojný život. Tieto hodnoty musíme nájsť v sebe. Čas po päťdesiatke je určený práve na hlbšie zamyslenie. Nad sebou samým a nad svojím doterajším životom. Veľa sa dá ešte zmeniť a napraviť.

Strom Zdravia 2