Charakter je hodnota

Dnešná doba je rýchla a tvrdá.

Zmenili sa podmienky. Zmenil sa život. Zmenili sa hodnotové rebríčky. Všade sa hovorí a píše, že žijeme v krízovom období. Slovo kríza je často skloňované. Stále viac prevláda názor, že táto kríza je predovšetkým kríza morálky. Súhlasíme. Charakter, čestnosť a dôvera postupne strácali na hodnote. Nahradili ich pseudohodnoty. Dravosť, bezohľadnosť a ziskuchtivosť. Túžba po materiálnych hodnotách všade bezohľadne valcuje. Synonymom úspechu sa stali zisky. Zisky za každú cenu.

Charakter a čestnosť v skutočnosti nikdy nestratili na význame a  hodnote.

Všetko na svete má svoju príčinu. Táto myšlienka je základom západnej filozofie. Medzi všetkými udalosťami existuje príčinný vzťah. Výsledok nášho snaženia je výsledkom nášho myslenia. Ak robíme a myslíte v zhode a jednote, blížime sa k cieľu. V každom momente sa snažme, aby myšlienky a činy boli vo vnútornej jednote. Inak sa začnú navzájom vylučovať.

Cieľom každého múdreho človeka by mala byť snaha, byť lepším človekom.

Byť lepším, znamená byť i šťastnejším. Získavame predovšetkým sami. Získavame sebavedomie a vnútornú spokojnosť. Charakter napĺňa dušu spokojnosťou a harmóniou. Charakter je odmenou i ocenením. Sám o sebe. Charakter je garancia šťastia a pokoja. Dobrý charakter pomáha. Otvára dvere a možnosti. Charakterný človek si zaslúži šťastie i uznanie. Skôr, či neskôr ho začne priťahovať.

Charakterný človek výrazne ovplyvňuje svoje okolie.

Ovplyvňuje ľudí okolo seba. Vzbudzuje úctu a rešpekt. Krok za krokom. Charakter je predpokladom na získanie rešpektu. Charakter a dobrá reputácia sú dôležitým kapitálom. Je to silné aktívum. Dôležitá hodnota i veľká komparatívna výhoda. Má silu a vplyv. Často rozhoduje. Dobrá reputácia často rozhoduje pri výbere. Partneri preferujú dobrú reputáciu. Základom reputácie je dôvera. Dôvera priťahuje príležitosti.

Dôvera je základom všetkých dobrých a pevných vzťahov.

Osobných, priateľských i obchodných. Dôvera je základom úspechu v práci i vpodnikaní. Dôveryhodnosť a zodpovednosť sú základné kamene prosperity. Prostredie vzájomnej úcty a dôvery dosahuje najlepšie výsledky a najlepšie parametre. Mnohí ľudia pripisujú práve dôvere rozhodujúci význam.

Charakter a čestnosť sú večné a nemenné hodnoty.

Dôvera je ľudská cnosť. Tvoria hodnotu a integritu každého človeka. Definujú jeho miesto v živote a postavenie v spoločnosti. Determinujú jeho život a budúcnosť. Dôslednosť pri budovaní charakteru sa vypláca. Nehrajme falošné hry. Ani so sebou, ani s okolím.

Strom Zdravia 2