Odmena za prácu

Každý má právo dostať za svoju prácu spravodlivú odmenu.

To je sväté a nespochybniteľné právo človeka, ktorý pracuje. Nie je vždy tomu tak. Snaha o dosiahnutie zisku býva v mnohých prípadoch sprevádzaná upieraním práva na zaslúženú odmenu. Zdôvodňuje sa to kvetnatými frázami o znižovaní nákladov a zvyšovaní produktivity. V mnohých prípadoch ide o výhovorky. Skrýva sa za tým snaha o udržanie, či dokonca zvýšenie zisku na úkor tých, ktorí pracujú.

Dnes sme často svedkami toho, ako ľudia vykonávajú namáhavú prácu za nízku odmenu.

Tento trend sa neustále zosilňuje. Nízka odmena za prácu znižuje možnosť žiť slušným a dôstojným životom. Životné náklady a ceny sa neustále zvyšujú. Smutným faktom zostáva, že sa rýchlo zvyšujú i ceny za základné životné potreby. Ceny bývania, náklady na stravu, či ceny energií. Rýchlo sa zvyšujú i náklady za lieky, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Vo všetkých prípadoch ide o základné životné potreby, ktoré potrebuje každá rodina. Teda žiadny luxus, len základné potreby. Odmena za prácu stále viac zaostáva za rýchlo rastúcimi životnými nákladmi.

Odmena za prácu je vyjadrením spravodlivosti a solidarity.

Rýchla globalizácia a konzumná spoločnosť narušuje túto rovnováhu. Rozdiely medzi ľuďmi sa rýchlo zväčšujú. Zväčšujú sa rozdiely a kontrasty. Na jednej strane bezhraničný luxus hŕstky ľudí a na druhej strane úpadok väčšiny ostatných. Spravodlivosť a solidarita sú stále viac prázdnymi predvolebnými politickými frázami. Psy štekajú, karavána ide ďalej..

Nízka odmena a neúmerná pracovná záťaž.

Scenár ako vystrihnutý z dnešnej reality. Tlak na pracovnú silu sa neúmerne zvyšuje. Očakávajú sa stále vyššie výkony. Často za rovnakú a nezmenenú mzdu. Vysoké pracovné tempo neúmerne vyčerpáva pracovnú silu. Trpia jednotlivci a ich rodiny. Tento proces si žiada obete. Zdravie, rodina, každodenný život. To sú obete. Ľudia misia obetovať neúmerne veľa za nízku odmenu.

Opakom je vyplácanie prehnanej a nezaslúženej odmeny.

Ktorá vysoko presahuje hodnotu a význam vykonanej práce. Niektoré činnosti sú zdrojom prehnaných a nezaslúžených benefitov. Prehnaných benefitov za málo namáhavú prácu, ktorej hodnota a celospoločenský význam je diskutabilný. Napríklad. Špekulácie na burzách, finančné transakcie, či realitné obchody. Bývajú zdrojom neúmerných a nezaslúžených ziskov. Bez vytvorenia reálnej hodnoty. Na druhej strane armáda pracovitých ľudí, ktorí musia pracovať za nízke odmeny. Vzniká nerovnováha. Dôsledky tejto nerovnováhy nedokážeme dnes ani predpokladať.

Nízka odmena za prácu môže mať pre spoločnosť katastrofálne následky.

Tým najhorším je, že pre veľkú časť ľudí stratí význam vôbec pracovať. Nakoniec, už sme toho svedkami. Pracuje stále menej ľudí. Práca je najvyššia ľudská hodnota. Zdrojom všetkých materiálnych hodnôt. Práca je zdrojom ľudskej dôstojnosti. Úpadok práce znamená úpadok všetkého ostatného. Odmena za prácu je vyjadrením hodnoty a významu práce. Nielen pre jednotlivca, ale pre celú spoločnosť.

Strom Zdravia 2