Zisk versus prosperita

Svet je silno diktovaný konzumom.

Globálna finančná kríza je z veľkej časti následkom prehnaného a nekontrolovaného konzumu. Dôsledkom nadvýroby a nadspotreby. Nadspotreby, ktorá nebola krytá reálnymi hodnotami. Z veľkej časti je krytá dlhmi. Tretina výrobných kapacít vo svete je dnes nadbytočná. Vyrábajú sa tovary, ktoré ľudia v podstate nepotrebujú. Na druhej strane, milióny ľudí v Afrike hladujú. Smutný až tragický paradox. Globálna kríza je dôsledkom globálnej nerovnováhy.

Ekonomické subjekty sa prestali orientovať na zákazníka.

Lepšie povedané, prestali sa orientovať na jeho reálne potreby. Primárnym cieľom nie je zlepšenie života. Cieľom nie je vyrábať výrobky a produkty, ktoré by reálne zlepšovali život ľudí. Ako to v minulosti robili napríklad Henry Ford, alebo Tomáš Baťa. Motívom týchto mužov bolo vyrábať výrobky, ktoré boli dostupné pre väčšinu ľudí. Výrobky, ktoré im zlepšili život. Cieľom bolo vytvoriť niečo pozitívne pre spoločnosť. Nielen zarábať. Cieľom bolo, aby zamestnanci mali dôstojné pracovné podmienky. Spokojný zamestnanec bol odmenou. I za cenu toho, že im samým zostalo o niečo menej .

Dnes sa stal absolútnym cieľom zisk.

Čo najväčší zisk, v čo najkratšom čase a v najväčšej miere. Zisk je rozhodujúci motív a motor vývoja. Potreby zákazníka sú druhoradé. Potreby zamestnancov treťoradé. Všetko sa podriaďuje zisku. Výsledok všetci poznáme.. Honba za ziskom sa stala ničiteľom ľudí, pracovných vzťahov i celých firiem.

Pojem zisk má v sebe silný negatívny náboj.

Honba za ziskom je vždy spojená s istou mierou agresivity a bezohľadnosti. Opakom honby za ziskom je snaha o dosiahnutie prosperity. Prosperita je to, čo prináša blaho pre ľudí a spoločnosť. Prosperita je stav naplnenia reálnych potrieb pre kvalitný, spokojný a dôstojný život.

Pojem prosperita nesie pozitívny náboj.

Necítime tam žiadnu mieru agresivity. Znamená niečo ako vyvážený stav. Dostatok, ale nie prebytok. Naplnenie reálnych potrieb, ale nie nadspotrebu. Prosperita by mala byť cieľom štátov, firiem i jednotlivcov. Nie astronomické zisky jednotlivcov. Na druhej strane zostáva armáda zadĺžených konzumentov. Cieľom by mala byť  prosperita. Nie zisk za každú cenu.

Strom Zdravia 2