Radosť zo života

Radosť zo života chýba väčšine ľudí.

Nedokážu sa tešiť z bežných každodenných radostí. Nedokážu sa radovať z toho, že sú na svete. Pritom ľudský život je ten najväčší dar. Je to dar, ale mnohí ho vnímajú takmer ako prekliatie. Žijú život plný strachu a obáv. Žijú pod veľkým tlakom. Miesto radosti prežívajú stresy. Cítia predovšetkým únavu a vyčerpanosť. Naháňajú sa slepo za materiálnymi statkami. Naháňajú sa za kariérou. Žijú ako na pohotovosti. Nemajú čas sa zastaviť a prežívať svoj vlastný normálny a obyčajný život. Kvalita života a radosť z neho sú spojené nádoby.

Život bez radosti je život bez kvality a hodnoty.

Nežijeme, prežívame. Dni nám splývajú. Nemáme sa z čoho tešiť. Chýba nám optimizmus a radostné naplnenie. Často si kladieme otázku. Priniesol nám materiálny pokrok okrem nových domov a luxusných áut i radosť zo života? Priniesol nám lepší a radostnejší život? Nepriniesol. Bude potrebné vrátiť sa k základom. Hľadať v každom prežitom dni jeho skutočný zmysel.

Očakávajme každý nový deň s pokojom a dôverou.

Každý deň máme veľa možností a príležitostí urobiť niečo správne a užitočné. Stretnúť zaujímavých ľudí. Prežiť pekné chvíle. Niekoho potešiť, či pomôcť. Skutočne šťastný a radostný život sa skladá z tisícov malých radostných momentov. Naučme sa znovu radovať zo života. Nestrácajme nádej a odhodlanie.

Naučme sa správne žiť .

Život si treba vážiť, nie je nekonečný. Život má byť predovšetkým dobrý, nielen dlhý. Dobrý svojím obsahom a hodnotou. Tým, čo dobré a hodnotné zostane po nás. Nikdy nevieme, ktorý deň bude posledný.  V tom sme všetci rovní. Nie sú žiadne privilégiá. Čas sa nedá natiahnuť. Deň má 24 hodín pre každého rovnako. V tom panuje železná spravodlivosť. Ako ho prežijeme, zostáva naším rozhodnutím.

Strom Zdravia 2