Postupné kroky

Zo dňa na deň sa zázraky nekonajú. Ani Rím nepostavili od večera do rána.

Všetko si vyžaduje poctivú a systematickú prácu. Čas a trpezlivosť. Dosiahnutie cieľa je plodom vytrvalosti a disciplíny. Vytrvalosť vo svojej podstate znamená kráčať krok za krokom za stanoveným cieľom. Dosiahnutie kvality a konkurencieschopnosti v každej oblasti je výsledkom cieľavedomého snaženia. Výsledkom postupného zlepšovania a zdokonaľovania. Ide o dlhodobý, trpezlivý a systematický proces.

Princíp postupného zlepšovania je základom prosperity.

Krok za krokom. Stupeň za stupňom. Postupuje sa pomaly, ale vytrvalo. Postupný proces umožňuje dokonalé zvládnutie problémov a dosiahnutie kvality. Malý príklad. Ak niekto dokáže prečítať za týždeň jednu knihu, naoko to nie je veľa. Žiadna veľká námaha, skôr vytrvalosť a koncentrácia. Rok má 52 týždňov. Za rok prečíta 52 kníh. Za desať rokov 520 kníh. Výsledok ? Za desať rokov náskok 520 prečítaných kníh. To nikto ľahko nedobehne. Ak sa niekto venuje problematike zdravých potravín, za desať rokov sústavného štúdia sa stane skutočným expertom. Má vedomosti a databázu. Dokáže porovnávať, môže školiť a informovať. Jeho cena sa zvýšila.

Dlhodobé zlepšovanie a rast majú kumulatívny účinok na zvyšovanie kvality a konkurencieschopnosti.

Odborníci sú a budú žiadaní. Schopnosť rásť a dosahovať postupnými krokmi vyššiu úroveň kvality nie je dielom talentu ani predurčenia. Odhodlanie, chuť a odvaha prevyšujú prirodzený talent. Výsledkom je kvalita a schopnosť podávať vysoké výkony. Každý má rovnakú šancu. Nikto sa nestal majstrom sveta zo dňa na deň. Každý musel pracovať a rásť. Postupovať malými krokmi nahor. Dlhá,pomalá a cieľavedomá cesta.

Mnohí ľudia opakovane zlyhávajú.

Chcú výsledky rýchlo, najlepšie hneď. Nie sú ochotní čakať. Desia sa toho, že budú musieť disciplinovane na sebe pracovať. Každý začína dole. Naša budúcnosť je v našich rukách. V podstate nie sme limitovaní. Iba svojim pohodlím a nízkou sebadôverou. Prípadne škodlivým okolím. To sa dá prekonať. Pokiaľ sme ochotní obetovať čas a úsilie, budeme nakoniec odmenení. Platí to i v prípade zdravia. Cesta za dobrým a pevným zdravím je pomalá a namáhavá. Je to postupná cesta. Žiadne zázraky ani rýchle pohodlné výsledky. Len plody dlhodobého snaženia a pevnej disciplíny. V prípade zdravia platí rovnako princíp postupného zlepšovania. Postupné kroky. Na konci pozitívny výsledok.

Strom Zdravia 2