Zdravotná motivácia

Základom všetkých pozitívnych zmien je motivácia.

Motivácia je štartérom pozitívnych zmien. Motivácia je motorom zmien. Ak hovoríme o motivácii, máme na mysli predovšetkým vnútornú motiváciu. Vonkajšia motivácia nepomáha. Ak pomáha, tak nakrátko a bez dlhodobého efektu. Človek musí jednoducho chcieť. Sám, dobrovoľne a slobodne. Vonkajší tlak je neefektívny. Pokiaľ trvá, aké-také kroky sa podniknú. Ak prestane, proces sa rýchlo zastaví. Efekt sa postupne stráca, ciele miznú v nedohľadne. Význam účinnej a trvalej vnútornej motivácie je nenahraditeľný. Je základnou podmienkou dosiahnutia pozitívnych výsledkov. Iba vnútorne motivovaný človek dosiahne ciele. Budovanie zdravia je dlhodobý a cieľavedomý proces. Vyžaduje vôľu a disciplínu. Predstavuje ambicióznu, ale veľmi náročnú úlohu.

Základom vnútornej motivácie je vnútorná integrita človeka.

Len vnútorne integrovaný človek dokáže prijímať dlhodobé a zodpovedné rozhodnutia. Opakom integrity je nerozhodnosť a pochybnosti. Neintegrovaný človek má nízky stupeň sebavedomia. Neverí si. Neverí svojim vlastným rozhodnutiam. Opätovne sa potrebuje uisťovať. Stráca čas i energiu. Má tendenciu pochybovať a neustále prehodnocovať už prijaté rozhodnutia. Spolupráca s lekármi je komplikovaná. Kto neverí sám sebe, neverí ani lekárom. Podvedome hľadá ľahšiu a rýchlejšiu cestu. Podvedome spochybňuje nastúpenú cestu a tým sa stráca i výsledný efekt. Vnútorná integrita a vnútorná motivácia sú základom pozitívnych a trvalých zmien. Vnútorne integrovaný človek si dokáže správne stanoviť ciele. Dokáže nájsť dostatok motivácie. Kroky podriaďuje dosiahnutiu cieľa. Kvalitné a trvalé zdravie je náročný a ambiciózny cieľ. Vyžaduje vnútorne motivovaného a integrovaného človeka. Disciplína, to je trpezlivosť a náročná práca. Žiadne hodnotné výsledky sa nedajú dosiahnuť rýchlo. Výsledky sa nedajú dosiahnuť ľahko. Skúsenosti ukazujú na jeden veľmi dôležitý moment ! Tým je zdravý rozum.

Zdravý rozum je základným predpokladom pokroku.

Len ten, ktorý má svoj vlastný zdravý rozum, dokáže pochopiť význam zdravia pre vlastný život. Ten, ktorý má zdravý rozum dokáže počúvať rady a skúsenosti. Každý človek by mal mať svoje rozhodnutia oponované vlastným rozumom. Pokiaľ jeho vlastný zdravý rozum odobrí rozhodnutie, potom je to rozhodnutie trvalé a nemenné. Vážim si ľudí, ktorí si zachovali vlastný zdravý rozum a vedia ho používať. Nie je to vecou vzdelania. Často sme svedkami, že i ľudia bez vysokého vzdelania vynikajú svojim zdravým rozumom. Dosahujú oveľa lepšie výsledky, ako ľudia s vyšším papierovým vzdelaním. Vzdelanie nie je priamou podmienkou úspechu.  Môže byť len jeho predpokladom. V prípade, ak sa dokáže spojiť so zdravým rozumom, morálkou a vôľovými vlastnosťami.

Strom Zdravia 2