Čo prináša vegetariánstvo

Vegetariánstvo je niečo, ako životný štýl.

Vegetarián je človek, ktorý nekonzumuje mäso. Dôvody na odmietanie konzumácie mäsa a mäsových produktov môžu byť rôzne. Vždy je to dobrovoľné a slobodné rozhodnutie jednotlivca. Osobné rozhodnutie, ktoré by okolie malo rešpektovať. Existujú rôzne názory a postoje. Držme sa faktov a reality. Prehnaná konzumácia mäsa je nezdravá. Poznáme ľudí, ktorí sú až abuzérmi mäsa. Čo to znamená ? Znamená to, že konzumujú prehnané množstvo mäsa. V kvantite a každodenne frekvencii. Jedia mäso stále, každý deň a veľkých množstvách. Konzumácia mäsa má svoju rozumnú mieru. Túto mieru treba rešpektovať. Každému, kto konzumuje denne veľké množstvo mäsa, hrozia zdravotné následky. Obmedzenie nadspotreby mu určite prospeje. Obmedzenie spotreby mäsa na rozumnú úroveň je krok k lepšiemu zdraviu.

Zdravie je základným motívom vegetariánstva.

Nadmerná konzumácia mäsa je riziková. Dôležitá je i kvalita a bezpečnosť konzumovaného mäsa. Stále častejšie sa stretávame s mäsom pochybnej kvality. Predovšetkým mäso z veľkochovov dosahuje nízke kvalitatívne parametre. Daň za jeho nízku cenu. Rizikovosť tohto mäsa stúpa používaním antibiotík a hormónov. Zbytkové množstvá týchto látok sa takto dostávajú do vody a pôdy. Kvalita mäsa je veľmi dôležitý faktor ! Predovšetkým pre tých, ktorí ho pravidelne konzumujú. Pokiaľ konzumujeme veľa mäsa a málo vlákniny, veľmi sa zhoršuje vyprázdňovanie. Mäso zostáva dlho v črevách, vznikajú hnilobné procesy a vznikajú zdraviu škodlivé toxíny. Pri zvýšenej konzumácii mäsa sa zistil vyšší výskyt určitých druhov rakoviny. Mnohé chronické črevné ochorenia sa dávajú do súvisu s nadmernou konzumáciou mäsa. Nadmerná konzumácia mäsa má negatívne metabolické následky pre ľudský organizmus. Následkom je vznik srdcovocievnych a metabolických ochorení. Cukrovka a obezita sú nepríjemní spoločníci. Prekyslenie organizmu má za následok poškodenie kostí a kĺbov. Nadmerná konzumácia mäsa znamená zhoršenie imunity.

Vegetariánstvo je krok k ochrane prírody.

Výroba mäsa vo veľkochovoch predstavuje veľkú záťaž pre životné prostredie. Tento segment sa veľkou mierou podieľa na znečisťovaní pôdy, vody i ovzdušia. Pôda využívaná na pestovanie potravy pre zvieratá je silno poškodená pesticídmi. Chov zvierat je veľmi náročný na spotrebu vody. Veľkochovy spotrebujú obrovské množstvá obilia a sóje. Ich ušetrením by svet získal milióny ton obilia pre svojich obyvateľov. Vegetariánstvo je životný štýl, ktorý priamo i nepriamo pomáha prírode.

Vegetariánstvo má svoj etický rozmer.

Nižšia spotreba mäsa znamená menšie utrpenie zvierat. Zvieratá vo veľkochovoch trpia. Sú chované a transportované v zlých, až neľudských podmienkach. Výroba veľkého množstva lacného mäsa si žiada obete. Obete sú práve zvieratá. Vyprodukovať čo najviac, čo najrýchlejšie a najlacnejšie. Tomu sa podriaďuje ich život a podmienky chovu. Etika zostáva bokom. Ignorujú sa základné potreby zvierat.

Strom Zdravia 2