Cukrovka, podstata ochorenia

Cukrovka, alebo diabetes mellitus je choroba látkovej premeny v organizme.

Metabolické ochorenie, ktoré je sprevádzané vysokou hladinou cukru v krvi. Porucha premeny a spracovania cukrov v organizme.

Cukrovka vzniká tým, že telo nevytvára dostatočné množstvo hormónu inzulínu, ktorý je zodpovedný za spracovanie cukru v organizme.

Cukrovka môže byť spôsobená i nedostatočnou schopnosťou buniek a tkanív spracovať cukor. Bunky majú nedostatok receptorov, ktoré sú potrebné na vstup cukru do buniek a tkanív.

V prvom prípade hovoríme o diabete I. typu, pri tomto type cukrovky  je  nedostatočná  tvorba inzulínu v pankrease, čo má za následok zvýšenú hladinu cukru v krvi. Cukor sa nedokáže metabolizovať. Pri diabete II. typu môže byť inzulín produkovaný pankreasom v dostatočnom množstve, ale vstup cukru do buniek a tkanív je zhoršený. Príčinou je takzvaná inzulínová rezistencia. To znamená, že bunky majú málo receptorov, cez ktoré by cukor mohol vnikať do buniek a tkanív.  Tým zostáva jeho vysoká hladina v krvi. Cukor sa nevie efektívne spracovať. Bunky a tkanivá ho nedokážu dostatočne zužitkovať.

Podľa štatistík má vyše 90 percent diabetikov cukrovku II. typu.

Vzniká najčastejšie po 40 roku života. Vznik býva často spojený s obezitou, alebo nadváhou. Výrazne sa na ňom podieľa i sedavý spôsob života a nedostatok pohybovej aktivity. Diabetes II. typu vzniká väčšinou pomaly, je dlho bez príznakov. Často sa zistí náhodne, alebo pri preventívnej prehliadke u lekára.

Oproti tomu diabetes I typu vzniká už u mladých ľudí, najčastejšie do 30 roku života.

Vznik ochorenia je väčšinou rýchly a dramatický, sprevádzaný klinickými ťažkosťami. Pacienti sú chudí, veľa pijú, veľa močia, prevláda celková slabosť. Nízka duševná i telesná výkonnosť. Objavujú sa rôzne kožné ochorenia a defekty. Postihnutý väčšinou pomerne rýchlo vyhľadá lekára. Pri štandardnom labolatórnom vyšetrení krvi a moču na nájde vysoká hladina cukru v krvi a stopy cukru v moči.

Diagnostika je pomerne ľahká a rýchla.

Zistená vysoká hladina cukru v krvi potvrdzuje diagnózu. V týchto prípadoch je nevyhnutné začať liečbu inzulínom, jeho nedostatok ohrozuje zdravie a život človeka. Podávanie inzulínu je nevyhnutné. Diabetes I. typu postihuje 5 až 8 % ľudí s cukrovkou. Pri diabete I.typu je vždy dôležité počítať s jeho dedičnosťou. Malo by sa na to myslieť vždy, ak ide o potomkov známych a liečených diabetikov. Mali by na to myslieť rodičia i lekári. Riziko prenosu na potomkov zostáva vysoké. Mali by byť vyšetrení a diabetes čím skôr diagnostikovaný. Lekári by mali snažiť zistiť, či sa u rodičov, alebo v blízkom príbuzenstve nevyskytuje ochorenie.

Je potrebné venovať  zvýšenú pozornosť rizikovým jedincom. Zamerať sa na vyšetrenie cukru  !

Poznáme i iné formy cukrovky, ktoré sa vyskytujú oveľa menej. Niekedy cukrovka vzniká ako sprievodný jav pri niektorých endokrinologických ochoreniach, alebo ako následok užívania niektorých liekov, napríklad kortikoidov. Tieto typy cukrovky nazývame ako sekundárny, respektíve poliekový diabetes.

Osobitnou formou cukrovky je takzvaný gestačný diabetes. Cukrovka, ktorá vzniká u rodičky počas tehotenstva.

Máme pritom na mysli tú skupinu rodičiek, ktoré predtým nemali zistenú cukrovku. Cukrovku získali počas trvania tehotenstva.

Strom Zdravia 2