Ako rozumne chudnúť

Každý, kto chce schudnúť a dosiahnuť optimálnu telesnú hmotnosť, potrebuje poznať pravidlá efektívneho a bezpečného chudnutia.

Kto začne, má ambíciu dotiahnuť snahu do úspešného konca. Potrebné je poznať pravidlá, ktoré by mu uľahčili tento proces. Prípadný neúspech môže mať nepríjemné dôsledky, zdravotné i duševné. Prinajmenšom stratu motivácie a stratu chuti do ďalšieho chudnutia. V horšom prípade až znechutenie a depresiu.

Skúsme načrtnúť pravidlá úspešného chudnutia :

1. stanoviť si reálne ciele v reálnom čase, stanoviť si čiastkové i konečné ciele

2. plánovanie chudnutia, premyslený harmonogram

3. získanie správnych informácií pre vytvorenie správneho plánu a harmonogramu

4. dostať pod kontrolu pocit hladu a sýtosti.

5. snažiť sa, aby jedlo prinášalo príjemné a pozitívne pocity a zážitky

 

Čomu sa treba vyhnúť :

A. nereálne, nesprávne a prehnané predstavy

B. násilná konzumácia neobľúbených potravín

C. jednostranná diéta, ktorá vyžaduje veľké psychické premáhanie a extrémne vôľové vypätie

D. pohybová aktivita, ktorá je nesprávne a prehnane nastavená

E. hladovanie, absolútna nedostatok potravy

F. vzniku negatívneho  dopadu chudnutia na fyzickú a psychickú silu a zdatnosť

G. podstatné zníženie pracovnej výkonnosti i bežnej dennej výkonnosti

H. v dôsledku diéty zhoršenie a obmedzenie spoločenských, rodinných, kamarátskych vzťahov, či obmedzenie osobných kontaktov.

Strom Zdravia 2