Ako rozumne chudnúť

Každý, kto chce schudnúť a dosiahnuť optimálnu telesnú hmotnosť, potrebuje poznať pravidlá efektívneho a bezpečného chudnutia.

Kto začne, má ambíciu dotiahnuť snahu do úspešného konca. Potrebné je poznať pravidlá, ktoré by mu uľahčili tento proces. Prípadný neúspech môže mať nepríjemné dôsledky, zdravotné i duševné. Prinajmenšom stratu motivácie, stratu chuti do ďalšieho chudnutia. Znechutenie a depresiu.

 

Skúsme načrtnúť pravidlá úspešného chudnutia :

1. stanoviť si reálne ciele v reálnom čase, stanoviť si čiastkové i výsledné ciele

2. plánovanie chudnutia, premyslený harmonogram

3. získanie správnych informácií pre vytvorenie správneho plánu a harmonogramu

4. získať pod kontrolu pocit hladu a sýtosti.

5. snažiť sa aby jedlo prinášalo príjemné a pozitívne pocity a zážitky

 

Čomu sa treba naopak vyhnúť :

A. nereálne, nesprávne a prehnané predstavy

B. násilná konzumácia neobľúbených potravín

C. jednostranná diéta, ktorá vyžaduje veľké psychické premáhanie a extrémne vôľové zaťaženie

D. pohybová aktivita, ktorá je nesprávne a prehnane nastavená

E. hladovanie, absolútna nedostatok potravy

F. vzniku negatívneho  dopadu chudnutia na fyzickú a psychickú silu a zdatnosť

G. podstatné zníženie pracovnej výkonnosti i bežnej dennej výkonnosti

H. v dôsledku diéty zhoršenie a obmedzenie spoločenských, rodinných, kamarátskych vzťahov, či obmedzenie kontaktov.

Strom Zdravia 2