Nadváha a zdravie

Nadváha a obezita znamenajú ohrozenie zdravia a celkovej kvality života.

Záleží od veku, pohlavia a stupňa nadváhy. Doby trvania a osobnosti jednotlivca. Kvalita života je ovplyvnená zdravotným, estetickým i spoločenským hľadiskom obezity. Obezita je civilizačné ochorenie. Výskyt dramaticky stúpa a posúva sa do nižších vekových skupín. Hovoríme o epidémii nadváhy a obezity. Dôsledok životných podmienok a nového životného štýlu. Výsledok vývoja ľudskej spoločnosti. Jeho negatívny sprievodný jav. Cena, ktorú platíme za pokrok. Týka sa predovšetkým bohatých krajín s ľahkým a pohodlným prístupom k potravinám. Krajín s konzumným životným štýlom, so znížením telesnej aktivity a nekontrolovanou konzumáciou kalorickej stravy.

Obezita je definovaná ako zmnoženie tuku v organizme. Vzniká ako nepomer medzi príjmom a výdajom energie.

K stanoveniu stupňa nadváhy a obezity sa používa index telesnej hmotnosti, odborne bodymass index BMI. Ide o matematické vyjadrenie stupňa obezity. Vypočíta sa pomocou jednoduchého matematického vzorca.

BMI  pod 18  predstavuje podváhu riziko zdravotných komplikácií ľahko zvýšené

BMI od 18 do 25 predstavuje normálnu váhu riziko zdravotných komplikácií nízke

BMI od 25 do 30 predstavuje nadváhu riziko zdravotných komplikácií zvýšené

BMI od 30 do 35 predstavuje obezitu riziko zdravotných komplikácií vysoké

BMI nad 35 predstavuje ťažkú obezitu riziko zdravotných komplikácií veľmi vysoké

Tabuľka predstavuje jednoduché schematické vyjadrenie BMI pomocou ktorého môžeme zhodnotiť stav telesnej hmotnosti vo vzťahu k zdravotných rizikám.

Dôležitým parametrom zvýšenia telesnej hmotnosti je aj parameter obvodu pásu u človeka.

Muži : nad 94 cm … zvýšené riziko nad 102 cm … vysoké riziko

Ženy : nad 80 cm…  zvýšené riziko nad   88 cm…  vysoké riziko

Predmetné matematické parametre nám umožňujú objektívne zhodnotiť stav telesnej hmotnosti jednotlivca. Porovnávanie a sledovanie vývoja a dynamiky telesnej hmotnosti počas života i počas liečby. Je to výrazný prínos pre každodennú lekársku prax. Umožňuje lekárovi objektívne zhodnotiť stav a riziko zdravotných komplikácií u konkrétneho pacienta.

Strom Zdravia 2